Acta Juridica Hungarica

 

HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES

ACTA JURIDICA HUNGARICA

 

A folyóiratot 1959-ben a Magyar Tudományos Akadémia alapította Acta Juridica néven a hazai jogtudományi kutatások eredményeinek külföldi megismertetésére. 1989-ig négy nyelven (angol, francia, német és orosz) közölt tanulmányokat, recenziókat. 1990-től a folyóirat neve Acta Juridica Hungarica – Hungarian Journal of Legal Studies és a közlés nyelve kizárólag angol. Az Acta 2013. év végéig a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának; 2014-től a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont kiadványa.

lap fórumot biztosít hazai és külföldi szerzők számára jogtudományi kutatásaik angol nyelvű közzétételére és tudományosan megalapozott szemlékben ismerteti a jogrendszer változásait. A lap társadalomtudományok terén tevékenykedő kutatók és gyakorlati szakemberek országos idegen nyelvű vitafóruma, amely eredeti (még nem publikált) tanulmányokat fogad be.

A szerkesztőség a beérkezett tanulmányokat két bírálónak adja ki anonim szakmai lektorálásra, majd befogadás esetén kiadói szerződést köt a szerzővel és anyanyelvi lektor segítségét veszi igénybe a szöveg nyelvi tökéletesítésében.

A tanulmányok általában egy ív (40.000 leütés) terjedelműek.

A Kiadó kötelezettséget vállal, hogy kétéves embargó után minden tanulmány szabadon letölthető (open access).

Főszerkesztő Jakab Éva, társ-szerkesztők Deli Gergely és Gárdos-Orosz Fruzsina.

 

_______________________________________________________________________________________

Call for papers (Vol. 57, 2016)

_______________________________________________________________________________________

Instructions for authors

_______________________________________________________________________________________

Elektronikusan elérhető lapszámok 
(akademiai.com 2002-től, előfizetéssel)

_______________________________________________________________________________________

1995 előtti digitalizált lapszámok

_______________________________________________________________________________________

A folyóirat összesített tartalomjegyzéke
(matarka.hu 1991-től)

_______________________________________________________________________________________

Impresszum

_______________________________________________________________________________________