Ganczer Mónika

Ganczer Mónika
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Az állampolgárság elméleti és gyakorlati kérdései, a kettős állampolgárság és a hontalanság, az államok keletkezése és az államutódlás a nemzetközi jogban, a nemzetközi jog története, az emberi jogok nemzetközi védelme
Kiemelt publikációk
 • Államutódlás során létrejövő hontalanság elleni védelem az állampolgársági tárgyú nemzetközi szerződésekben. Acta Humana, 21/1-2. (2010), 3-29.
 • Az állampolgárság fogalmának történeti formái az ókortól a modern korig. Jog – Állam – Politika, III/1. (2011), 61-79.
 • Az állampolgárság fogalma napjainkban. Jog – Állam – Politika, III/2. (2011), 65-85.
 • A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig. Jog – Állam – Politika, III/3. (2011), 45-61.
 • International Law and Dual Nationality of Hungarians Living Outside the Borders. Acta Juridica Hungarica, Vol. 53. No. 4. (2012), 316-333.
 • Az állampolgárság ókori előképei, in Boóc Ádám – Fekete Balázs (szerk.): Il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage – Liber Amicorum Endre Ferenczy. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012. 108-117.
 • Az állampolgárság más államok általi elismerése és az effektivitás elve. Állam- és Jogtudomány, LIII/1. (2012), 29-62.
 • Az első világháború utáni magyar és osztrák illetőségről, in Szoboszlai-Kis Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr, Győr, 2013. 183-193.
 • The Recent Amendment of the Hungarian Citizenship Act, in Smuk Péter (ed.): Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. CompLex, Budapest, 2013. 69-80.
 • Állampolgárság és államutódlás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2013. 344. p.