Jakab András

Jakab András
CV letöltése

Intézetigazgató

Tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Összehasonlító alkotmányjogi érvelés, magyar alkotmányjog, EU jog, jogelmélet, nemzetközi közjog
Kiemelt publikációk
 • Constitutional Reasoning (a German Law Journal tematikus száma 2013/8, társszerkesztő: Arthur Dyevre), letölthető: www.germanlawjournal.com
 • “Continuity with Deficiencies: The New Basic Law of Hungary” European Constitutional Law Review 2013/1. pp. 102-138 (társszerző: Pál Sonnevend)
 • “Breaching Constitutional Law on Moral Grounds in the Fight against Terrorism. Implied Presuppositions and Proposed Solutions in the Discourse on ‘the Rule of Law vs. Terrorism’” International Journal of Constitutional Law 2011. pp. 58-78
 • Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (Budapest: HVG Orac 2011) pp. 379
 • “Seven Role Models of Legal Scholars” German Law Journal 2011/2. pp. 757-784
 • “Two Opposing Paradigms of Continental European Constitutional Thinking: Austria and Germany” International and Comparative Law Quarterly 2009. pp. 933-955
 • A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest – Pécs: Dialóg Campus 2007) pp. 296
 • Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég, 2. kiadás 2009) vols I-II, pp. xlviii + 3007
 • The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005 (The Hague e.a.: Kluwer Law International 2007) (társszerkesztők: Allan F. Tatham és Takács Péter) pp. 673
 • “Probleme der Stufenbaulehre. Das Scheitern des Ableitungsgedankens und die Aussichten der Reinen Rechtslehre” Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) 2005/3. pp. 333-365