Kecskés Gábor

Kecskés Gábor
CV letöltése

Intézeti tudományos titkár

Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Nemzetközi jog, nemzetközi környezetjog, nukleáris jog
Kiemelt publikációk
 • Water Protection via the Implementation of EU Directives – Case Study of Hungary. In: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary (eds.: Szabó, Marcel – Greksza, Veronika). Studia Europaea, Pécs-Budapest, 2013. 212-224.
 • A nukleáris károkért való felelősség az 1960-as Párizsi és az 1963-as Bécsi Egyezmények alapján [Liability for Nuclear Damage according to the 1960 Paris Convention and the 1963 Vienna Convention]. In: Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben [Nuclear Law in the First Decades of the 21st Century] (ed.: Lamm, Vanda). Budapest, Complex Kiadó, 2013. 9-19.
 • Environmental Anomalies in the Multicultural Central and Eastern European Region. In: IV Medunarodni Naucni Skup Multikulturalnost i savremeno drustvo: Pravo, bezbednost: zbornik radova (ed.: Živković, Milan). Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatic, Novi Sad, 2013. 236-244.
 • A nemzetközi bíráskodás szerepe a környezet védelmében [The Role of International Judicial Fora Relating to the Protection of the Environment]. In: Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz – Tanulmányok Kovács István tiszteletére [Dikaiosz logosz – Studies in Honour of István Kovács]. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012. 321-328.
 • A jogellenes magatartásból eredő államfelelősség kodifikációjának története [The History of the Codification of State Responsibility]. Jog, Állam, Politika. Vol. 4 (2012) No. 2, 31-45.
 • The Protection of the Environment in the Light of International Liability Regimes. In: Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements. Proceedings II. (ed.: Ecological Movement of Novi Sad), Novi Sad, 2011. 171-176.
 • A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában [The Protection of the Environment and the Environmental Issues in the Jurisdiction of International Judicial Fora]. Kül-Világ, Vol. VIII. (2011) No. 1-2, 102-116.
 • A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója [The Legal Theory of the Right to Water in International Law]. Állam- és Jogtudomány, Vol. L. (2009) No. 4, 569-598.
 • The Concepts of State Responsibility and Liability in Nuclear Law. Acta Juridica Hungarica, Vol. 49 (2008) No. 2, 221-252.
 • Az iraki háború a ius ad bellum tükrében [The War against Iraq in the Light of ius ad bellum]. Állam- és Jogtudomány, Vol. XLVIII. (2007) No. 1, 149-179.