Sulyok Gábor

Sulyok Gábor
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Erőszak tilalma a nemzetközi jogban, az emberi jogok nemzetközi védelme, védelmi felelősség, humanitárius intervenció, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa, a nemzetközi jog forrásai, a nemzetközi jog története
Kiemelt publikációk
 • A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 361 p.
 • An Assessment of the Destruction of Rogue Civil Aircraft under International Law and Constitutional Law. Fundamentum – Special English Edition (2005), 5-30.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 257 p.
 • Az általános jogelvek nemzetközi jogforrási jellegéről. Közjogi Szemle, 2011/1. (2011. március), 24-41.
 • General Principles of Law as a Source of International Law, in Kovács, Péter (ed.): International Law – A Quiet Strength (Miscellanea in memoriam Géza Herczegh). Pázmány Press, Budapest, 2011. 151-186.
 • A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. Jog – Állam – Politika, IV/1. (2012), 17-60.
 • Visszatérés a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozásához. Jog – Állam – Politika, IV/4. (2012), 151-156.
 • A nemzetközi együttműködés alaptörvényi szabályozása, in Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013. 464-489.
 • Delimitation of Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: A Conceptual Approach, in Sancin, Vasilka – Kovič Dine, Maša (ed.): Responsibility to Protect in Theory and Practice. GV Založba, Ljubljana, 2013. 727-761.
 • Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary, in Smuk, Péter (ed.): The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2013. 31-50.
Projektek
 • Emberi Jogi Enciklopédia

 • Szervezet: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA T037311, résztvevő kutató) 
  Időtartam: 2002-2005 
  Téma: A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái

 • Szervezet: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
  Időtartam: 2005-2008 
  Téma: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja