MTA Law Working Papers - Köszöntő

 

Köszöntő

Az elektronikus formátumú műhelytanulmány (working paper) műfaja egyre inkább bevett a magyar tudományos életben is. Ezért határozta el a Jogtudományi Intézet is, hogy saját sorozatot indít.

A műfaj a tudományos publikációk „hierarchiájában” az első szintet jelenti: a már elkészült, de még munka alatt álló, átírandó, javítandó anyagok megjelenési helye. A fő funkciója, hogy a szerző viszonylag gyorsan – a folyóiratok, a könyvek megjelenésénél gyorsabban – a tudományos és a gyakorlati élet számára ismertté tehesse a munkáját, abban is reménykedve persze, hogy kollégái azt megismerik, kritikákkal, véleményekkel segítik annak továbbfejlesztését. A műhelytanulmányok egyik fő előnye tehát a gyorsaság. A másik a szerkesztési szabadság: az ilyen sorozatok nem korlátozzák a terjedelmet (vagy éppen kötelező, egységes hivatkozási formát sem írnak elő). A szerző nincs egy-másfél íves terjedelmi korlátokhoz kötve, mint egy szaklap esetén, de nem is kell önálló könyvként is megálló terjedelemig fejlesztenie a munkáját. (Bár a műhelytanulmány alkalmas arra, hogy a szerző készülő folyóiratcikkei vagy éppen könyvei első változatát is megismertessük a közvéleménnyel.)

Fontos kiemelni, hogy egy szöveg megjelentetése műhelytanulmányként – mivel ez a publikációk hierarchiájában az első szintet képezi – a nemzetközi gyakorlat szerint nem zárja ki ugyanazon szöveg (akár változatlan formájú) folyóiratbeli vagy könyvbeli közlését. A nemzetközi gyakorlat szerint a szerkesztőségek az ilyen előzetes megjelenést nem tekintik problémának – sőt mivel a munka előzetes szakmai megméretésére is utal, így általában előnynek számít egy-két helyen.

A MTA LAW Working Papers sorozat a hazai társadalomtudományos közösség (elsősorban a jogásztársadalom) számára kínál publikációs lehetőséget 'bizonyos egyetemi sorozatokhoz hasonlóan az MTA TK JTI is elindította a maga periodikáját'. Nem csak az Intézet munkatársainak kutatási eredményeit kívánjuk ebben közölni, hanem a magyar társadalomtudományok (elsősorban természetesen a jogtudomány) kutatóinak publikációit is megjelentetjük. (Amennyiben így tesznek, kérjük megjelentetni szándékozott tanulmányaikat egy a weblapra szánt 8-10 soros összefoglalóval együtt, word formátumban küldjék el a szalai.akos@tk.mta.hu címre.)

Budapest 2013. december 19.

Jakab András

MTA TK JTI igazgató

Szalai Ákos

a sorozat szerkesztője

 

Vissza az előző oldalra