Állam- és Jogtudomány (2014. 1. szám)

 

__________________________________________________________________________

LV. évfolyam • 2014 • 1. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

Csöndes Mónika: A szerződésszegési jog előreláthatósági korlátjának joggazdaságtani modellje és annak jogi kritikája

Kiss György: Foglalkoztatás gazdasági válság idején – a munkajogban rejlő lehetőségek a munkajogviszony tartalmának alakítására (jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indokok)

Majtényi Balázs: Alaptörvény a nemzet akaratából

Nótári Tamás: De rebus verbisque medicinalibus in Lege Baiuvariorum – orvos, beteg és betegség a kora középkori bajor népjogban

____________________________

RECENZIÓ
___________________________

Gárdos-Orosz Fruzsina: Péter Cserne – Miklós Könczöl – Marta Soniewicka (szerk.): The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook

Kevevári István: Ződi Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás. Gépek a jogban

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

 

 

 

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe