Állam- és Jogtudomány (2016. 4. szám)

__________________________________________________________________________

LVII. évfolyam • 2016 • 4. szám KÜLÖNSZÁM

Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon

__________________________________________________________________________

Tartalom

Szerkesztői előszó

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

BARCSI TAMÁS: Az eutanáziaprobléma diskurzusetikai értelmezése

FILÓ MIHÁLY – BUZÁS PÉTER: Életvégi döntések és a margin of appreciation az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

SÁNDOR JUDIT: Életvégi döntés életről és halálról

VISSY BEATRIX: Méltatlan figyelem a méltó halál kérdésének – széljegyzetek az Alkotmánybíróság második eutanáziahatározatához

MOLNÁR HELLA: Az ellátás visszautasítása jogának egyes kérdései – az Alkotmánybíróság határozataira és a Ptk. cselekvőképességre vonatkozó megújult szabályaira figyelemmel

ÉLŐ GÁBOR: Az újraélesztés újraértelmezése – autonómia és betegbiztonság

ZUBEK LÁSZLÓ: Ki és hogyan dönt az élet-halál kérdésében? Életvégi döntéshozatal a magyarországi intenzív osztályokon

FILÓ MIHÁLY: Asszisztált öngyilkosság és az életvégi döntések Európában – tettesség, részesség, önrendelkezés

____________________________

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                      Vissza a főmenübe