Állam- és Jogtudomány (2017. 2. szám)

__________________________________________________________________________

LVIII. évfolyam • 2017 • 2. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

KÖNCZÖL MIKLÓS: Az antik rétorika és a jogi szemiotika

NÓTÁRI TAMÁS: Cicero és Clodius – a politikai és perbeszédek tükrében

PÓCZA KÁLMÁN – DOBOS GÁBOR – GYULAI ATTILA: Hogyan mérjük az alkotmánybírósági döntések erősségét? Módszertani keretek és egy próbakutatás eredményei

TATTAY SZILÁRD: Természetes jogok Aquinói Szent Tamásnál?

VÁRNAY ERNŐ: Az Európai Bíróság és a bírói aktivizmus délibábja

___________________________

RECENZIÓ
___________________________

DOJCSÁK DALMA: Sophie Turenne (szerk.): Fair Reflection of Society in Judicial Systems – A Comparative Study

FILÓ MIHÁLY: Kovács Gábor: Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, valamint az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

GRAD-GYENGE ANIKÓ: Mezei Péter: Jogkimerülés a szerzői jogban

KECSKÉS GÁBOR: Pánovics Attila: Az Aarhusi egyezmény és az Európai Unió

ZŐDI ZSOLT: Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe