Állam- és Jogtudomány (2017. 3. szám)

__________________________________________________________________________

LVIII. évfolyam • 2017 • 3. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

FEKETE BALÁZS – RÓBERT PÉTER: Magyar jogi attitűdök tipizálása nemzetközi kontextusban

SZABADOS TAMÁS: A tagállamok közötti beruházásvédelmi egyezmények az uniós jogban

VEREBICS JÁNOS: A szovjet polgári jog és hatása az alakulóban lévő magyar civilisztikára, 1948–1951

ZACCARIA MÁRTON LEÓ: Szociálisan védett vagy gazdaságilag veszélyeztetett? Munkavállalói alapjogok az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában

ZSUGYÓ VIRÁG: Az alkotmányellenes alkotmánymódosítás egyes elméleti kérdései az alkotmányosság tükrében

___________________________

RECENZIÓ
___________________________

KEVEVÁRI ISTVÁN: Hegyi Szabolcs – Vinnai Edina – Ződi Zsolt (szerk.): Orbis Iuris. Ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára

KÖNCZÖL MIKLÓS: Ficsor Krisztina: Formalizmus a bírói gyakorlatban. A formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai

SCHWEITZER GÁBOR: Pribula László (szerk.): A jogalkalmazás vitatott területei – Vallásszabadság és egyházjog

SPINDLER ZSOLT: Bódig Mátyás – Ződi Zsolt (szerk.): A jogtudomány helye, szerepe és haszna

VADÁSZ VANDA: Somssich Réka: Egységes jog – egységes értelmezés? Az uniós jog értelmezése a tagállami bíróságok szintjén

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe