Állam- és Jogtudomány (2017. 4. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

LVIII. évfolyam • 2017 • 4. szám
Különszám: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

Köszönetnyilvánítás (A különszám szerkesztői)

PACZOLAY PÉTER: Előszó

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

BÁRD KÁROLY – BÁRD PETRA: Összhang vagy kollízió? Hol tart Magyarország 25 évvel az EEJE-hez való csatlakozás után a strasbourgi elvárásoknak való megfelelésben?

POLGÁRI ESZTER: A tagállamoknak biztosított mérlegelési szabadság doktrínája az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

KADLÓT ERZSÉBET – KARSAI DÁNIEL: A fizikai integritás védelmi szintje Magyarországon – 3. cikkel kapcsolatos magyar ügyek Strasbourgban

RÓTH ERIKA: Az egyezménykonform előzetes letartóztatáshoz vezető út

BÉKÉS ÁDÁM: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése Magyarországon a strasbourgi bíróság esetjoga alapján

SAJÓ ANDRÁS: A társadalmi tényező a magánéletben – a „magánélethez való jog” (private life) genealógiája

UITZ RENÁTA: A lelkiismereti és vallásszabadság az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – a Kokkiknakis ítélettől az állami semlegesség követelményéig

BAYER JUDIT: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 10. cikkel kapcsolatos joggyakorlatának egyes súlypontjai

KOLTAY ANDRÁS: Az internetes kapuőrök és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke – a sajtószabadság új alanyai

KIRS ESZTER: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlöletbűncselekmények esetén folytatott büntetőeljárások tárgyában

____________________________

A különszám impresszuma

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe