Állam- és Jogtudomány (2018. 1. szám)

__________________________________________________________________________

LIX. évfolyam • 2018 • 1. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

GÓCZA ÁGNES: Egységes-e a büntetéskiszabás emberöléses ügyekben? A magyar táblabíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának összehasonlító vizsgálata

JAGUSZTIN TAMÁS: A közérdekű igényérvényesítés elméleti kérdései

KIRS ESZTER: Az ICTY által megalkotott bűnszervezeti felelősségi koncepció élete és remélt halála

NAGY FERENC: Az állami büntetőhatalom korlátozása ellen ható tendenciák a büntetőjogban

SEBESTYÉN ANDREA: Az abortuszról és a jogi feminizmusról. Az „abortusztanácsadás” és az „abortuszturizmus” esete Magyarországon

___________________________

RECENZIÓ
___________________________

MATYASOVSZKY-NÉMETH MÁRTON – FÁBIÁN ÁRON: Brian Z. Tamanaha: A Realistic Theory Of Law

MILÁNKOVICH ANDRÁS: Chronowski Nóra – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter – Szabó Zsolt (szerk.): A szabadságszerető embernek

MUNKÁCSI PÉTER: Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Kiss Anna – Ződi Zsolt (szerk.): Iustitia körülnéz. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből

SIMÓ FERENC ZOLTÁN: Bencze Mátyás: „Nincs füst, ahol nincsen tűz”: az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar bíróságok gyakorlatában

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe