Állam- és Jogtudomány (2018. 2. szám)

__________________________________________________________________________

LIX. évfolyam • 2018 • 2. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

BÓDINÉ BELIZNAI KINGA: „Hogy a minimumra legyen szállítva a bíróhoz való hozzáférhetés esélye” – a bírói fizetésrendezés és a bírók anyagi függetlensége 1869–1920

HUNGLER SÁRA: Nemzeti érdekek és szociális integráció az Európai Unióban – az európai jogok szociális pillérének kísérlete az integrációra

SZÉP VIKTOR: Korlátozott tagállami mozgástér a közös kül- és biztonságpolitikában? – a (gazdasági) szankciók alkalmazásának jogi feltételei az Európai Unióban

TATTAY SZILÁRD: Nincs igazság? – normalogikai aporiák

VÁRADI ÁGNES: Az Aarhusi Egyezmény értelmezésének egyes kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

___________________________

RECENZIÓ
___________________________

HALÁSZ IVÁN: Oľga Ovečková – Jozef Vozár [et al.]: Sto rokov časopisu Právny obzor

KATONA KLÁRA: Kálmán János (szerk.): Állam, válság, pénzügyek

MÁRTON MÓNIKA: Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd – a többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

ZŐDI ZSOLT: Könczöl Miklós (szerk.): Törvényszéki retorika, jogászi érvelés

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe