Állam- és Jogtudomány (2019. 1. szám)

__________________________________________________________________________

LX. évfolyam • 2019 • 1. szám

A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás aktuális kihívásai

__________________________________________________________________________

Tartalom

HOFFMANN TAMÁS: Előszó „A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás aktuális kihívásai” című tematikus számhoz

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

BÉRES NÓRA: Törésvonalak a nemzetközi elszámoltathatóság terén. A Nemzetközi Büntetőbíróság és az Afrikai Unió viszonya

CSAPÓ ZSUZSANNA: Az állam- és kormányfői immunitás versus a hivatali minőség irrelevanciájának elve a felelősségre vonáskor. Az Afrikai Unió kezdeményezése tanácsadó vélemény kérésére a Nemzetközi Bíróságtól

HOFFMANN TAMÁS: Contra aggressionem? Az agresszió bűncselekményével kapcsolatos nemzetközi jogi dilemmák

KOVÁCS PÉTER: Miért nincs még kihirdetve a Római Statútum? Gondolatok a Római Statútum és az Alaptörvény összeegyeztethetőségének egyszerűségéről

PÁSZKA IMRE ÁGOSTON: Veszélyes vizeken, avagy a délkelet-ázsiai kalózkodás

__________________________

RECENZIÓ
___________________________

ACZÉL-PARTOS ADRIENN: Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban

IZSÓ KRISZTINA: Katharina Boele-Woelki – Diego P. Fernandez Arroyo (szerk.): The Past, Present and Future of Comparative Law – Le passé, le présent et le futur du droit comparé

KELEMEN KATALIN: Sara Cocchi: Uguali nella sostanza, differenti per territorio? La tutela costituzionale dei diritti sociali in Italia e in Spagna

MUNKÁCSI PÉTER: Koltay András (szerk.): Balás P. Elemér emlékkönyv. Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből halálának 70. évfordulóján

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe