Állam- és Jogtudomány (2020. 1. szám)

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

LXI. évfolyam • 2020 • 1. szám 

____________________________________________________________________________

TANULMÁNY

____________________________

BALÁZS GERGŐ – KAJTÁR GÁBOR: Negyven évvel a teheráni túszdráma után. Az önvédelem joga az állami képviseletek elleni támadások esetén

CSAPÓ ZSUZSANNA: „[…] és amelyet csak a nemzetközi jognak az ugyanilyen jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni.” Az 1969. évi bécsi egyezmény és a ius cogens módosíthatósága

FÁBIÁN ÁRON: A joghézag problémája a pragmatika tükrében

PÓCZA KÁLMÁN – DOBOS GÁBOR – GYULAI ATTILA: Mítosz és valóság. Mennyire korlátozta az Alkotmánybíróság a törvényhozás mozgásterét?

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

HÁRS ANDRÁS: Csapó Zsuzsanna (szerk.): Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára

HOVÁNYI MÁRTON: Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai. Jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben

RÁCZ LILLA: Szeibert Orsolya (szerk.): Család és családtagok. Jogági tükröződések

ZŐDI ZSOLT: Koltay András: Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása

__________________________________________________________________________

A betűtípusról

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe