Conference: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve

   30th May 2018 9:00 - 16:00, 31st May 2018 16:00

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
tisztelettel meghívja Önt az

Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve
című konferenciára

 • Időpont: 2018. május 30–31.
 • Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25.​

PROGRAM

2018. május 30. (szerda) 9.00

 • Köszöntő: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)​

Nyitó előadások

 • 9.00–9.30 Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)
  A magyar magánjogi törvényjavaslat: híd magánjogunk múltja és jelene között
 • 9.30–10.00 Harmathy Attila akadémikus (ELTE ÁJK)
  A Ptk. történetének első időszaka (1959–1977)
 • 10.00–10.30 Sárközy Tamás professor emeritus (MTA TK JTI)
  Ami a Ptk.-ból kimaradt
 • 10.30–11.00 Vékás Lajos akadémikus (ELTE ÁJK)
  Diszpozitív szabályozás és annak kérdőjelei a gyakorlatban

11.00–11.20 Kávészünet

Családjog, cselekvőképesség, öröklési jog

 • 11.20–11.35 Szeibert Orsolya Ágnes habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)
  A családjogi tartás az újabb gyakorlat és a felvetődő kérdések tükrében
 • 11.35–11.50 Fiala-Butora János tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
  A cselekvőképesség szabályozásának eltérő megközelítései az új Ptk. vitája során
 • 11.50–12.05 Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi docens (KRE ÁJK)
  Észrevételek a végrendelet és a kötelesrész jogintézményéhez az új magyar Ptk.-ban
 • 12.05–12.20 Kőrös András nyugalmazott tanácselnök (Kúria)
  Különélő szülők – közös szülői felelősség. Első lépések a Ptk. szülői felügyeleti szabályainak gyakorlatában
 • 12.20–12.50 Észrevételek, vita

12.50–13.35 Ebédszünet

Személyhez fűződő jogok

 • 13.35–13.50 Keserű Barna Arnold adjunktus (SZE ÁJK)
  A személyiségvédelem és alapjogvédelem kollíziója az alkotmányjogi panaszok tükrében
 • 13.50–14.05 Koltay András habilitált egyetemi docens (PPKE JÁK)
  A személyiségi jogok védelme és a közügyek vitatásának szabadsága a Ptk. alkalmazása fényében
 • 14.05–14.20 Fézer Tamás egyetemi docens (DE ÁJK)
  Megőrizve megszüntetni – a sérelemdíj bevezetésének korai tapasztalatai
 • 14.20–14.35 Pataki Árpád bíró (Kúria)
  Anyahajó vagy gyorsnaszád? Történt-e fordulat a személyiségi jogi perek gyakorlatában?
 • 14.35–15.05 Észrevételek, vita​

Társasági jog, jogi személyek és gazdasági társaságok

 • 15.05–15.20 Papp Tekla intézetvezető egyetemi tanár (NKE ÁKK)
  Gondolatok társasági jogunk versenyképességéről
 • 15.20–15.35 Auer Ádám adjunktus (NKE ÁKK)
  A Ptk. III. könyvének diszpozitív főszabálya és gyakorlata
 • 15.35–15.50 Szikora Veronika dékán, habilitált egyetemi docens (DE ÁJK)
  Mennyivel alapíható egy kft.? Nemzetközi trendek, magyar irányok
 • 15.50–16.05 Nochta Tibor tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK)
  A magánjogi és közjogi normák találkozása a Ptk. társasági jogi rendelkezéseiben
 • 16.05–16.20 Dzsula Marianna bíró (Debreceni Ítélőtábla)
  A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának „hatása” a tag helytállási kötelezettségére a Ptk.-ban. Tőke és/vagy hitelezővédelem?
 • 16.20–16.50 Észrevételek, vita

16.50 Az első nap zárása

2018. május 31. (csütörtök) 9.30

Kötelmi jog

 • 9.30–9.45 Pusztahelyi Réka adjunktus (ME ÁJK)
  Veszélyes üzemi felelősség a Ptk. tükrében
 • 9.45–10.00 Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
  Az értékpapírjogi szabályozás változásai az új Ptk.-ban
 • 10.00–10.15 Fuglinszky Ádám habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)
  Mire gondolhatott a költő? Divergencia a párhuzamos igényérvényesítési tilalom értelmezésében
 • 10.15–10.30 Szalai Ákos egyetemi docens (PPKE JÁK)
  Szándékos szerződésszegés
 • 10.30–10.45 Leszkoven László egyetemi docens (ME ÁJK)
  Hangsúlyváltozás a szerződések érvénytelenségének megítélése kapcsán
 • 10.45–11.15 Észrevételek, vita​

Hitelbiztosítékok

 • 11.15–11.30 Bodzási Balázs igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium), tudományos munkatárs (BCE)
  A hitelbiztosítékok szabályozásának gazdasági és jogpolitikai háttere
 • 11.30–11.45 Veress Emőd intézetigazgató, egyetemi tanár (Sapientia EMTE)
  Üzletrész mint hitelbiztosíték
 • 11.45–12.00 Gárdos Péter ügyvéd (Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda)
  Dologi biztosítékok a Ptk. módosítását követően
 • 12.00–12.30 Észrevételek, vita​

12.30–13.30 Ebédszünet

Fogyasztóvédelem

 • 13.30–13.45 Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár (KRE ÁJK)
  Kodifikálható-e a fogyasztóvédelem?
 • 13.45–14.00 Darázs Lénárd habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)
  Érvénytelenségi okok a fogyasztóvédelmi magánjogban
 • 14.00–14.15 Cseres Katalin vendégkutató (MTA TK JTI)
  A fogyasztó fogalma
 • 14.15–14.45 Észrevételek, vita

15.00–15.45 Összegző előadás: Menyhárd Attila,
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK), külső munkatárs (MTA TK JTI)

Meghívó (PDF)