Lídia Balogh

Lídia Balogh
Download CV Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
 • Anti-discrimination and Equal Opportunites (Gender Equality)
 • Minority Rights, Minority Protection
Selected Publications
 • Balogh Lídia, Dinók Henriett: Szólásszabadság a neoliberalizmus korában: a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében [Freedom of speech in the neoliberal era as reflected in debates within the field of Western higher education]. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 6:(2) pp. 339-360. (2017)
 • Balogh Lídia: A „szabadság kontra méltóság” vita és a kisebbségek médiareprezentációja [The ’freedom vs. dignity’ debate and the media representation of minorities]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 57:(3) pp. 3-34. (2016)
 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normáira vonatkozó vallási megközelítések és a „gender-ideológia” diskurzusa [Religious approaches regarding the norms of gender equality and the discourse on ’gender ideology’] I–II. KÖZJOGI SZEMLE 8:(1) pp. 50-57.; (2) pp. 9-16. (2015)
 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normái a "gender-ideológia" diskurzusának tükrében [The norms of gender equality as reflected in the discourse on ’gender ideology’]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 55:(4) pp. 3-25. (2014)
 • Balogh Lídia: Possible Responses to the Sweep of Right-Wing Forces and Anti-Gypsyism in Hungary. In: Stewart M (szerk.) The Gypsy 'Menace': Populism and the New Anti-Gypsy Politics. London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2012. pp. 241-263.
 • Balogh Lídia: Minority Cultural Rights or an Excuse for Segregation?: Roma Minority Education in Hungary. In: Pop, Daniel (szerk.) Education Policy and Equal Education Opportunities. 300 p. New York: Open Society Foundations, 2012. pp. 207-222.
 • Pap András László, Dinók Henriett, Balogh Lídia: A jog által láthatatlan?: A gyűlölet-bűncselekmények szabályozási kérdései és gyakorlati problémái [Invisible by the law? Questions regarding hate crimes legislation and practical problems of the implementation]. FUNDAMENTUM 16:(4) pp. 91-98. (2012)
 • Balogh Lídia: Racist and Related Hate Crimes: Recent Empirical Findings. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 52:(4) pp. 296-315. (2011)
 • Balogh Lídia, Matolcsi Andrea: Vélemények a családon, illetve párkapcsolaton belüli erőszakkal szembeni állami fellépés lehetőségeiről [Opinions on possible state measures aimed at combatting domestic/intimate partner violence]. RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 57:(12) pp. 81-104. (2009)
 • Balogh Lídia: Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban [Ethnic Data Processing in the Hungarian Press]. FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2:(3-4) pp. 81-91. (2009)
Research Projects
 • „Algorithmed Public Spheres (APS)” (Incubator Project of the Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, 2017-2019)
 • „Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban” [„Integrative and Desintegrative Processes in the Hungarian Society”] (OTKA-kutatás, 2013–2015)
 • European Union Agency for Fundamental Rights – Hungarian Focal Point for the FRANET Programme (2011–2015)
 • RED Network combating racism, xenophobia and intolerance (2011–2013)