Mátyás Bencze

Mátyás Bencze
Download CV Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
 • Sociology of law, comparative law, theory of adjudication
Selected Publications
 • Bencze Mátyás: A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai, JOGESETEK MAGYARÁZATA II.: (2) pp. 82-89.
 • Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok, Budapest: Gondolat Kiadó - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 188 p.
 • Bencze Mátyás: Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gyakorlatában, BELÜGYI SZEMLE LIX: (9.) pp. 95.-125..
 • Bencze Mátyás, Kovács Ágnes: Alkotmányjogi és morális érvelés – mit üzen a Hart–Devlin vita a magyar Alkotmánybíróságnak?, VILÁGOSSÁG 51: (tavasz) pp. 85-114.
 • Bencze Mátyás, Marcin Matczak, Zdenek Kühn: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, JOURNAL OF PUBLIC POLICY 30: pp. 81-99.
 • Bencze Mátyás, Badó Attila: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között, In: Fleck Zoltán (szerk.) Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010. pp. 125-147. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 6.)
 • Bencze Mátyás: A magyar felsőbírósági gyakorlat jellemző problémái., In: Fleck Zoltán (szerk.) Bíróságok mérlegen II: A szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig. Budapest: Pallas Kiadó, 2008. pp. 185-268.
 • Bencze Mátyás: Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop? A magyar büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz, FUNDAMENTUM XI.: (3) pp. 5-21.
 • Bencze Mátyás: Has Legal Thought Really Changed?, In: Jakab András, Takács Péter, Tatham Allan F (szerk.) The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005: transition to the rule of law and accession to the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. pp. 602-605.
 • Bencze Mátyás, Badó Attila: Az „intuitív” jogösszehasonlítás és a neoanalitikai jogelmélet, In: H Szilágyi István, Paksy Máté (szerk.) Ius unum, lex multiplex: liber amicorum : studia Z. Péteri dedicata : tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet körébol : studies in comparative law, theory of state and legal philosophy.. Budapest: Szent István Társulat, 2005. pp. 39-46. (Bibliotheca Juridica. Jogfilozófiák)
Research Projects
 • Changes of Cardinal (Two-Thirds Majority) Laws in Hungary 2010-2014 (HU)
 • Delay in Civil Procedure
 • Hungarian open access online encyclopaedia of legal scholarship

 • Legal Culture in Hungary
 • Non-legal elements of judicial practice in Hungary (Hungarian Scientific Research Found [HSRF] (64.114); Period: 2006-2010; Result: Book. Elvek és gyakorlatok. [Principles and Practices]. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. Individual research project)
 • Sentencing in Hungary (Deák Ferenc Scholarship (21/2005); Period: 2005-2006; Result: Paper. Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között. [Regional Differences of Sentencing in Hungary] In: Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, (ELTE Jogi Kari Tudomány 6.) 2010. 125-147. o. Co-author: Badó Attila; Individual research project)
 • Enforcement of Presumption of Innoncence in the practtice of Hungarian criminal courts (Bolyai János Research Scholarsip (491/2007) ;  Period: 2007-2010; Result: Manuscript: The Presumption of Innocence in the Hungarian Judicial Practice; The manuscript is available here. Individual research project)
 • Judicial strategies in Central and Eastern Europe (International research cooperation (Czech-Polish-Hungarian); Period: 2008-2010; Result: Paper: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, In: 30 (2010) Journal of Public Policy, Special Issue 01, pp. 81-99. Co-authors: Marcin Matczak, Zdenek Kühn Participant in a cooperation)
 • Executive-Legislative Relations and Negative Agenda Control in East Central Europe (Research of the London School of Economics; Period: 2009-2011; Result: Radoslaw Zubek: Executive-Legislative Relations and Negative Agenda Control in East Central Europe’ Journal of Legislative Studies. Volume 17, Number 2, June 2011 , pp. 172-192(21); Participant in a cooperation)
 • Fundamental Rights in the Adjudication of Courts (HSRF 81.698; Period: 2010-2013; Result: in progress; Participant in a cooperation)
 • The practice of quashing the judgement in Hungarian higher courts (Member of group of analyzing the judicial practice in Hungary (High Court of Justice of Hungary); Period: 2012-2013; Results are available here.; Participant in a cooperation)
 • Hungarian Open Access Online Legal Scholarship Encyclopedia (HAS Centre for Social Studies Institute for Legal Studies; 2013- Results: in progress; Participant in a cooperation)
 • Legal cultures in Hungary (HAS Centre for Social Studies Institute for Legal Studies; Period: 2012-2015; Results: in progress; Participant in a cooperation)
 • Judicial strategies in Central and Eastern Europe (International research cooperation (Czech-Polish-Hungarian), Period: 2013-14; Results: in progress; Participant in a cooperation)