Tamás Hoffmann

Tamás Hoffmann
Download CV Senior Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
 • Public  international law with special focus on international criminal law and international humanitarian law
Selected Publications
 • ‘Trying Communism Through International Criminal Law? – The Experiences of the Hungarian Historical Justice Trials’ in Kevin Jon Heller and Gerry Simpson (eds) Hidden Histories of War Crimes Trials (O.U.P., 2013), pp. 229-247.
 • ’Is the Gaza Strip Still an Occupied Territory? – Divergent Approaches in International Humanitarian Law’, in Kajtár Gábor, Kardos Gábor (szerk.) Nemzetközi jog és európai jog: Új metszéspontok – Ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára (Saxum Kiadó és ELTE ÁJK, 2011), pp. 28-44.
 • ’Etnicitás, nemzeti identitás és nemzetközi humanitárius jog’, in Nagy Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok 2010 – Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából (ELTE ÁJK, 2010), pp. 323-337.
 • ’Squaring the circle? – International Humanitarian Law and Transnational Armed Conflicts’, in Michael J. Matheson and Djamchid Momtaz (eds), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflis armés récents/Rules and Institutions of International Humanitarian Law Put to the Test of Recent Armed Conflits (Martinus Nijhoff, 2010), pp. 217-274.
 • ’The Gentle Humanizer of Humanitarian Law – Antonio Cassese and the Creation of the Customary Law of Non-International Armed Conflicts’ in Larissa van den Herik, Carsten Stahn (eds.) Future Perspectives on International Criminal Justice (T.M.C. Asser – C.U.P., 2010), pp. 58-80.
 • ‘A fegyveres konfliktus minősítési problémái a polgárháborúba történő külföldi beavatkozás esetén’, in Kirs Eszter (szerk.) Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban (Bíbor, 2009), pp. 25-42.
 • ‘Individual Criminal Responsibility for Crimes Committed in Non-international Armed Conflicts - The Hungarian Jurisprudence on the 1956 Volley Cases’, in Stefano Manacorda, Adán Nieto (eds.) Criminal Law Between War and Peace: Justice and Cooperation in Criminal Matters in International Military Interventions (Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2009), pp. 735-753.
 • ’Jugoszlávia felbomlása és a népek önrendelkezési joga, avagy a képzelőerő diadala a realitás felett’, in Lamm Vanda (szerk) Dayton, 10 év után (MTA Jogtudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ, 2006), pp. 43-62.
 • ’Dr. Opinio Juris and Mr. State Practice: The Strange Case of International Customary Humanitarian Law’ (2006) 47 Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Iuridica, pp. 373-394.
 • ’Egy előre meghozott ítélet krónikája? - A Népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alkalmazása (Bosznia és Hercegovina kontra Szerbia és Montenegró) ügy a hágai Nemzetközi Bíróság előtt’ (2006) 2 Külvilág  (www.kul-vilag.hu), pp. 15-36.
Research Projects
 • 2012-2015 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj – A nemzetközi büntetőjogi normák „hibridizálódásának” jelensége
 • ”Project 10-ECRP-028 – ‘International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue‘ (Judicial Dialogues in Eastern Europe subproject)”
 • ”Cost Action 1003 – International Law between Constitutionalisation and Fragmentation”