Gyula Koi

Gyula Koi
Download CV Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
 • Administrative Sciences, Administrative Theory, Comparative Public Administration
Selected Publications

Book

 • Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. [On the Confine of Centuries. Path-finding and Careers of Four Hungarian Administrative Legal Scholars]. Budapest, 2013. 178. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.
 • Koi Gyula (co-ed.) - Patyi András - Rixer Ádám (eds.): Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau, 2014. 552. Schenk Verlag.
 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. [How to Modernise the Public Administration? The Way Forward].  Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. [Translated from English and French by László Kincses and Gyula Koi. The Book Reviews of IRAS translated by Viktória Linder. Editor and lector: Lajos Lőrincz. Index by Gyula Koi. Technical editor: Gyula Koi. Translated by Gyula Koi: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]
 • A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és a közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. [On the Development of Thought in Science of Public Administration. Foreign Influences in Hungarian Administrative Law and Study of Public Administration from the Times of Cameralism to the Era of Magyary School]. Budapest, 2014. 487. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. [The Oeuvre of Zoltán Magyary (1919-1922). Critical Edition.] /Sorozatszerk.: Patyi András. Vál., összeáll., előtan.: Koi Gyula. Lekt.: Máthé Gábor/. [Series editor: András Patyi. Critical editor: Gyula Koi. Revised by: Gábor Máthé]. Budapest, 2015. 237. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Book chapters

 • Lorenz von Stein und Ungarn. [Lorenz von Stein and Hungary]. In: Держава и право: проблеми становлення и стратегия розвитку. Збірник матеріалів VI Мижнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснуванная інституту президенства в України (Суми, 18-19 травная 2013 р.). [State and Law: problems of formation and development of the Strategy. Proceedings of the VI International scientific-practical conference dedicated to the 20th anniversary of Ukraine's independence and the 20th anniversary of the Institute of Presidency in Ukraine (Sumy, 18-19 May 2013)]. Суми-Sumy, 2013. 294-298. Унсверситетска книга.
 • Administrativna reforma v sučasnij Ugrosčini: sfera centralnovo upravlinnija [Administrative Reforms in Contemporary Hungary: Sphere of Cental Administration] (With Katalin Szamel). In: Magyarország és Ukrajna jogfejlődésének jelenkori problémái. Válogatott tanulmányok./Sučasni problemi rozvitki zakonodavstva v Ukrajini ta Ugrosčini (Ed.: Lamm Vanda-Jurij Semsučenko). Kiyiv, 2013. 99-112. Juridična Dumka.
 • Scholars and Community. Foreign Influences in Hungarian Administrative Sciences with Regard to Municipality. In: COFOLA 2012. The Conference Proceedings. [Compact Disc]. (Ed.: Eva Zatecka). Brno, 2012. 425-434. Masaryk University Faculty of Law.
 • Ausländische Wirkungen in der ungarischen Verwaltungswissenschaft. [Foreign Influences in Hungarian Science of Public Administration]. In: Lukas, S.S. (ed.): Держава и право: проблеми становлення и стратегия розвитку. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції I частина 19 – 20 травня 2012 р. [State and Law: problems of formation and development of the Strategy. Proceedings of the V International Scientific Conference Part I 19 – 20 May 2012]. Суми - Sumy, 2012. 298-302. ТОВ "Друкарський дім "Папірус" - TOV Drukarskij dim "Papirus".
 • Droit et mentalité: deux exemples chinois. [Law and Mentality. Two Chinese Examples]. In: Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage - Liber Amicorum Endre Ferenczy (eds.: Ádám Boóc – Balázs Fekete). Budapest, 2012. 181-189. Patrocinium Kiadó. ISBN 978-615-5107-86-3
 • Public-Private Partnership in Hungary. (With András Torma and András Zs. Varga). In: Partenariats public-privé: rapports du XVIIIe congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé / Public-Private Partnership: Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law (ed.: François Lichére). Brussels, 2011. 353-395. Bruylant,
 • Luxemburg. Észtország. Lettország. Litvánia (4 könyvfejezet). [Luxemburg. Estonia. Latvia. Lithuania] (4 Book Chapters). In: István Balázs – Mária Bordás – Anita Boros – George Gajduschek – Iván Halász  - Miklós Imre – Gyula Koi – Katalin Kristó – István Lövétei – Lajos Lőrincz – Ádám Rixer – Katalin Sipos – Katalin Szamel – András Tamás – István Temesi : Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (eds.: István Balázs –György Gajduschek – Gyula Koi –Katalin Szamel). Complex Wolters Kluwer, Budapest, 2011. 291-313., 869-891., 893-913., 915-937. ISBN 978 963 295 216 1
 • Braibant, Guy; Drago, Roland; EU közigazgatási jog; Gazdasági igazgatás; Humánigazgatás; Jogi segítségnyújtás; Jogi sinológia; Közigazgatási nemperes eljárás; Közszolgálati etika; Public-Private Partnership; Szabó József; Szolgáltató közigazgatás (12 címszó). [Braibant, Guy; Drago, Roland; EU Administrative Law; Economic Management; Social and Cultural Management; Legal Aid; Legal Sinology; Non-contentious Administrative Proceedings; Civil Service Ethics; Public-Private Partnership; József Szabó; Performance Management /Leistungsverwaltung/] (12 entries). In: Lamm Vanda (főszerk.): Jogi Lexikon. [Encyclopaedia of Law]. Budapest, 2009. 112., 168-169., 217., 259., 304-305., 350., 417., 424., 572., 612., 632. Kluwer Complex Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Papers

 • The First Three Decades of Legal Reforms in the People’s Republic of China Acta Juridica Hungarica Vol. LII. No. 4. (2011) 348-367.