Gábor Schweitzer

Gábor Schweitzer
Download CV Senior Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
 • Public administration law, legal history, historoy of the science of constitutional law
Selected Publications
 • Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920-1930 között. (The regulation of the municipal board of the capital city of Budapest between 1920 and 1930)
  Budapest: L' Harmattan Kiadó, 2010. 1-280.
 • A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjából. (Papers on the past of higher legal education in Hungary)
  Pécs, Publikon Kiadó, 2011. 1-212 oldal
 • Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti jelképek helye a magyar alkotmányos rendszerben. (Symbolics and public law. State and national symbols in the Hungarian constitutional system)
  Társszerző: Halász Iván
  Pozsony: Kalligram Kiadó, 2010. 1-215.
 • Fundemantal Law – Cardinal Law – Historical Constitution: The Case of Hungary since 2011.
  Journal on European History of Law, 2013/1. 124-128.
 • A Hungarian Legal Philosopher in Germany. Bódog Somló at the Universities of Leipzig and Heidelberg (1896-1897).
  Társszerző: Halász Iván
  In: „Transfer – Interdisciplinär!” – Akteure, Topographien und praxen des Wissenstransfers.
  Szerk.: Gantner, B. E. – Varga, P.
  Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2013. 45-61.
 • A „kismagyar Athén”-ban: Molnár Kálmán az Egri Érseki Joglyceumben. (1907-1926). (In the little Hungarian Athens: Kálmán Molnár in the legal academy of Eger between 1907 and 1926.)
  In: Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére.
  Máthé Gábor, Mezey Barna (szerk.) Budapest: Gondolat; ELTE ÁJK, 2010. 405-427.
  (Bibliotecha Iuridica. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának tudományos kiadványai Libri Amicorum; 38.)
 • A „bídermájer” városban – Molnár Kálmán a pécsi tudományegyetem közjogi tanszékén (1925-1946). (In the „biedermaier” city – Kálmán Molnár, professor of public law in the University of Pécs)
  In: De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére.
  Szerk.: Bónis Péter – Mázi András – Tóth J. Zoltán. Bp., 2011. 204-232.
 • Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a 2011. évi C. törvény és a 2011. évi CCVI. törvény tükrében. (Churches, religious demoninations and religious communities according to the regulations of Act C of 2011 and Act CCVI. of 2011.)
  In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011.
  Szerk.: Drinóczi Tímea – Jakab András
  Bp., Pécs: Pázmány Press, 2012. 239-255.
 • The age of discrimination: Marginalizing jews in the Hungarian local government regime, 1920-1941.
  In: Jahrbuch des Simon Dubnow Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook
  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. 273-284.
 • Legal Education and Ethos of the Legal Profession in Hungary in the Civil Era.
  Journal on European History of Law. Vol. 2/2011. No. 2. 51-54.