Viktor Szép

Viktor Szép
Download CV Junior Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests

EU foreign policy, EU sanctions policy

Selected Publications
  • Szép Viktor (2019): Foreign Policy Without Unilateral Alternatives? EU Member State Interests and the Imposition of Economic Sanctions In Varju Marton (szerk.): Between Compliance and Particularism: Member State Interests and European Union Law. Springer (will be published in April 2019).
  • Szép Viktor (2018): Korlátozott tagállami mozgástér a Közös Kül- és Biztonságpolitikában? A (gazdasági) szankciók alkalmazásának jogi feltételei az Európai Unióban, Állam- és Jogtudomány, 59(2): 53-71
  • Simon Zoltán - Szép Viktor (2017): A Közös Kül- és Biztonságpolitika In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan. pp. 115-137.
  • Szép Viktor - Simon Zoltán (2017): Az Európai Szomszédságpolitika In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan. pp. 265-294.
  • Szép Viktor (2017): Az Unió és a világ feltörekvő térségei - Ázsia In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan.  pp. 330-336.
  • Szép Viktor (2015): A gazdasági szankciók politikai hatékonysága, Politikatudományi Szemle, 24(4): 117-131.
  • Szép Viktor (2015): Az Európai Unió által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók hatékonysága, Külgazdaság, 59(11-12): 191-203