Konferencia: A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai

   2018. október 11. 10:00 - 2018. október 11. 17:00

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
tisztelettel meghívja Önt
A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai
című konferenciára

 • Időpont: 2018. október 11. (csütörtök), 10 óra
 • Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., A.0.12-es előadóterem és K.0.11–K.0.12-es tanácsterem

PLENÁRIS ÜLÉS

Helyszín: A.0.12-es előadóterem

10:00 Megnyitó – Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató (MTA TK JTI)

 • Kónya István, a Kúria elnökhelyettese:
  A Kúria szerepe és feladatai a hazai büntetőjog rendszerének megújulásában
 • Belovics Ervin, büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes:
  Az ügyészség szerepe és feladatai az új büntetőeljárási törvény kapcsán
 • Bánáti János, az Ügyvédi Kamara elnöke:
  A védelem és a terhelti védekezés megújult szabályai

12:00–13:00 Ebédszünet

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI SZEKCIÓ (Az Országos Kriminológiai Intézettel közös szervezésben)

13:00–14:40
Helyszín: A.0.12-es előadóterem

 • Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (SZE ÁJK):
  „CSI-hatás” és valóság. A XXI. századi kriminalisztika kihívásai a büntetőeljárásban
 • Barabás A. Tünde osztályvezető, tudományos főmunkatárs, főtanácsos (OKRI):
  A mediáció alkalmazásának szélesedése a jog és a gyakorlat alapján
 • Kiss Anna tudományos főmunkatárs (OKRI):
  A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai a büntetőeljárásban
 • Farkas Krisztina kirendelt ügyész (OKRI):
  A sértett helyzete az eljárás hatékonysága tükrében

14:40–15:00 Kávészünet

15:00–16:40
Helyszín: A.0.12-es előadóterem

 • Inzelt Éva egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK):
  A szervezeti bűnözés (corporate crime) elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon
 • Győry Csaba tudományos segédmunkatárs (MTA TK JTI):
  A piaci visszaélésekről szóló rendelet
 • Venczel Tímea tudományos segédmunkatárs (MTA TK JTI):
  A jogtudat empirikus kutatásának nehézségei egy új kódex hajnalán

16:40 Zárszó – kérdések, hozzászólások

BÜNTETŐ ANYAGI JOGI SZEKCIÓ

13:00–14:40
Helyszín: K.0.11–K.0.12-es tanácsterem

 • Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens (DE ÁJK):
  Múlt és jelen: a társadalmi tulajdon fokozottabb büntetőjogi védelméről
 • Jacsó Judit egyetemi docens (ME ÁJK):
  Az adócsalás elleni fellépés büntetőjogi eszközei
 • Ambrus István egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK):
  A közlekedési büntetőjog új kihívásai a 21. században
 • Gál Andor egyetemi adjunktus (SZTE ÁJTK):
  A GDPR hatása a büntető anyagi jogra: a személyes adattal visszaélés tényállásának jövőjéről

14:40–15:00 Kávészünet

15:00–16:40
Helyszín: K.0.11–K.0.12-es tanácsterem

 • Hoffmann Tamás tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI):
  A háborús bűncselekmények az új Büntető Törvénykönyvben
 • Hollán Miklós tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI):
  A kerettényállás fogalmáról
 • Mezei Kitti tudományos segédmunkatárs (MTA TK JTI):
  A gazdasági büntetőjog aktuális kérdései az új büntető kódexek fényében
 • Balogh Sándor kutatási asszisztens (MTA TK JTI):
  A régi és az új Büntető Törvénykönyv titokvédelmi szisztémája

16:40 Zárszó – kérdések, hozzászólások

Regisztráció: Mezei.Kitti@tk.mta.hu

MEGHÍVÓ (PDF)