VII. Jog és irodalom szimpózium

   2019. szeptember 20. 9:00 - 2019. szeptember 20. 19:00

VII. Jog és irodalom szimpózium

 • Időpont: 2019. szeptember 20.
 • Helyszín: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4., B301-es terem
 • Szervezők: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet (Kolozsvár), Társadalomtudományi Kutatóközpont JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja
 • A rendezvény tematikája: 1. a 20. század nagy társadalmi, politikai és jog átalakulásainak megjelenése a magyar és külföldi irodalomban, különös tekintettel arra, hogy az irodalom hogyan járulhat hozzá a jog e folyamatokban játszott szerepének megismeréséhez és megértéséhez; 2. a 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás – a magyar jog és irodalom mozgalom egyik alapítója és meghatározó személyisége – munkásságának megvitatása, értékelése.

PROGRAM

9.00–9.15 Megnyitó

9.15–10.45 Első szekció – Nagy Tamás munkássága
Levezető elnök: Fegyveresi Zsolt (Sapientia EMTE)

 • H. Szilágyi István (PPKE ÁJK): Franci, Tomi és a selyem bika
 • Falusi Márton (MMA MMKI): A jog és irodalom kutatások módszertani kérdései – Nagy Tamás munkássága alapján
 • Matyasovszky-Németh Márton (ELTE ÁJK): Jogi történetmesélés Nagy Tamás munkásságában és a narratív jogi szemléletmód felhasználásának további lehetőségei
 • Fekete Balázs (TK JTI, ELTE ÁJK): Egy arkangyal viszontagságai a posztszocializmusban. Kontextualizáció, dekontextualizácó, és rekontextualizáció

10.45–11.00 Kávészünet

11.00–13.00 Második szekció
Levezető elnök: Kokoly Zsolt (Sapientia EMTE)

 • Varga Attila (Sapientia EMTE): „Erdélyi sakkfigurák”, avagy Kós Károly transzilvanizmusának hatása a jogra és irodalomra
 • Fazakas Zoltán József (KRE ÁJK): Egy századelői képviselő rajza. A dualizmus megjelenése, problémái, majd annak végórái Bánffy Miklós műveiben
 • Veress Emőd (Sapientia EMTE): Erdélyi sorsfordulók Fekete Andor marosvásárhelyi ügyvéd emlékirataiban
 • Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK): Jog és irodalom, utópia és disztópia: egy „terhelt” politikai filozófiai paradigma hasznosíthatósága a jogi oktatásban
 • Sipos Ferenc (DE ÁJK): Szegénység a társadalomban – szegénység a jogban. A szociográfia kérdései és a büntetőpolitika válaszai
 • Munkácsi Péter (IM): Adalékok a jog és irodalom kapcsolatának hazai történetéhez Balás P. Elemér Jog és irodalom című munkája kapcsán

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.45 Harmadik szekció
Levezető elnök: Fekete Balázs (TK JTI, ELTE ÁJK)

 • Pethő Nóra (ELTE BTK): „Mérd föl, hogy mennyi hitelt kaphatok.” A jog hitelessége A velencei kalmárban
 • Pápai-Tarr Ágnes (DE ÁJK): Zárt ajtók mögött. Családon belül megvalósuló bűncselekmények Móricz Zsigmond munkássága nyomán
 • Tóth Katinka (ELTE ÁJK): Küzdelem a jogért? A „Kohlhaas-dilemma” parafrázisai az 1945 utáni német és magyar nyelvű irodalomban
 • Izsák-Somogyi Katalin (ELTE BTK): Az Egy piaci nap margójára. A tanúság mint traumanyelv az eltávolítás céljaként Závada Pál azonos című regényében
 • Molnár András (SZTE ÁJK): A szerződés mint a társadalmi stabilitás eszközének szubverziója Stephen King Hasznos holmik című regényében

15.45–16.00 Kávészünet

16.00–17.00 Könyvbemutató

 • Falusi Márton: Jog és irodalom. Haza és haladás a magyar eszmetörténetben (Budapest, MMA MMKI, 2018) – bemutatja H. Szilágyi István (PPKE ÁJK)
 • Bodnár Kriszta–Fekete Balázs (szerk.): Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből (Budapest, MTA TK JTI, 2018) – bemutatja Munkácsi Péter (Igazságügyi Minisztérium)
 • Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum (Budapest, ELTE Eötvös, 2019) – bemutatja Varga Attila (Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszék)

17.00–18.30 Kerekasztal-beszélgetés

 • Résztvevők: Demény Péter író, Láng Zsolt író, Visky András író, dramaturg

20.00 Vacsora

Letölthető változat (PDF)