Műhelyvita Zakariás Kinga „A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban” című tanulmányáról

   2020. március 12. 10:00 - 2020. március 12. 12:00

Kedves Érdeklődők!

Zakariás Kinga műhelyvitájára 2020. április 30. napján kerül sor.

 

Műhelyvita Zakariás Kinga (adjunktus, PPKE JÁK) A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban című tanulmányáról.

  • Opponens: Gárdos-Orosz Fruzsina (intézetigazgató, tudományos főmunkatárs, TK JTI) és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (egyetemi docens, ELTE ÁJK)
  • Időpont: 2020. április 30., 10:00
  • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
  • Nyelv: magyar

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.