Timár Balázs: Az állami igazságszolgáltatás alternatívái a XX. századi Magyarországon

   2020. december 3. 10:00 - 2020. december 3. 12:00

Timár Balázs készülő doktori disszertációjának bevezető fejezetét mutatja be. A kutatás célja többrétű. Szükségesnek mutatkozik a rendes- és különbíróságok egymás melletti, mintegy párhuzamos bemutatása, amely nem nélkülözheti a független igazságszolgáltatás szervezeti kialakulásának, valamint annak előzményeinek bemutatása. Le kell szögezni, hogy nem szabad anakronisztikus párhuzamokat keresni, feltételezni, figyelemmel arra, hogy bár a korábbi szervezetek ténylegesen eltérő struktúrát jelentettek, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy milyen történelmi korban alakultak ki. A kutatás másik célja az 1869. évet megelőző, valamint az azt követő, korszakhatárokkal jól elhatárolható időszakok, valamint a századfordulót követő események, továbbá az állami- és egyéb bíróságok kölcsönhatásának ismertetése is. Fontos ugyanis, hogy az igazságszolgáltatás szervezetrendszere szükségszerűen összefügg a társadalom, a gazdaság és az állam változásával is.

  • Időpont: 2020. december 3., 10:00
  • Helyszín: Online került megtartásra
  • Nyelv: magyar

 

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.