Fiatal kutatói álláshely - Akadémiai szabályozások történeti és összehasonlító vizsgálata

Pályázati felhívás letöltése

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztályán.
 • Kutatási téma: Akadémiai szabályozások történeti és összehasonlító vizsgálata
  A kutató feladata a Jogtudományi Intézetben folyó kutatásba való bekapcsolódás, a benyújtott témának a tudományos akadémiák jogi helyzetének vizsgálatára kell koncentrálnia, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD disszertáció keretében. A téma felölelheti a következők valamelyikét: az MTA belső és külső szabályozásának története; a tudományos akadémiákra vonatkozó EU-szabályok; a tudományos akadémiák hatáskörei és funkciói más államokban; az MTA hatályos szabályainak public choice elemzése.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség (nem feltétlenül jogtudományi);
 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év) (Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.);
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Az angol nyelv magas szintű ismerete;
 • Kutatási terv benyújtása:
  - a tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Előnyt élveznek:

 • A PhD-hallgatók

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát.
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (3-5 oldal).
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
Budapest 1014 Országház u. 30.

A pályázat beérkezésének határideje:

2014. augusztus 4.

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni a Jakab András, MTA TK Jogtudományi Intézet, 1014 Budapest, Országház utca 30. címre és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató 2014 JTI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2014. augusztus 15.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott pályázat értékelése és a szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben  előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a  http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről.

A munkakör 2014. szeptember 15-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2017. szeptember 14-ig szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Jakab András, MTA TK JTI igazgató, +36-1-355-7384/100, jakab.andras@tk.mta.hu.