Magas állami kitüntetés az Intézet kutatóinak

2013. augusztus 20-án Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést kapott az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával összefüggő másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként dr. Menyhárd Attila PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Dr. Tóth Mihályt Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki a magyar büntetőjog és büntetőeljárási jog területén végzett magas szintű elméleti és jelentős gyakorlati munkásságáért, nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos eredményeiért, valamint kiemelkedő iskolateremtő tevékenységéért.