Lamm Vanda az MTA IX. Osztály elnök-helyettese

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2014 májusban megtartott 185. közgyűlését követően a tudományos osztályokon is lezajlott a tisztújítási folyamat. Ennek eredményeként a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályán Bélyácz Iván osztályelnök (MTA rendes tagja) mellett osztályelnök-helyettesnek választották Lamm Vandát, az MTA TK Jogtudományi Intézet kutatóprofesszorát (MTA rendes tagja), valamint Pálné Kovács Ilonát (MTA levelező tagja). Az Akadémia Alapszabálya szerint a tudományos osztályok osztályelnökeinek, illetve osztályelnök-helyetteseinek a megbízatása három évre szól.