A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban: folytatódik a Lendület-HPOPs Kutatócsoport beszélgetéssorozata

 

Az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoportja 2014 őszén folytatja tavasszal debütált műhelybeszélgetés-sorozatát. Ennek célja, hogy kapcsolatot teremtve a kormányzat és a tudományos közösség képviselői között, kölcsönös tanulási célzattal feltárjuk a nemzeti érdekérvényesítés jogi és szakpolitikai lehetőségeit az Európai Unió keretein belül. Az MTA TK Lendület-HPOPs „Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban” Kutatócsoport fontos feladatának tekinti, hogy a magyar érdekek érvényesíthetőségének és az uniós keretek által biztosított közpolitikai lehetőségek kiaknázhatóságának elméleti és gyakorlati kérdéseiről kormányzati szereplőkkel együttműködve folyjon tudományos kutatás. Megadva egymásnak a felkészülés lehetőségét, a beszélgetések előre megadott kérdések alapján zajlanak. A közönség a beszélgetés során szabadon tehet fel kérdéseket.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Európajogi Tanszékével együttműködve az alábbi meghívottakkal beszélgetünk:

  • 2014. szeptember 23.: Vendégünk Szarvas Erik főosztályvezető-helyettes (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Kereskedelempolitikai Főosztály)
  • 2014. október 14.: Vendégünk Traser Julianna jogi referens (Külgazdasági és Külügyminisztérium, EU Bel- és Igazságügyi Főosztály)
  • 2014. november 4.: Vendégünk Görömbölyi Dávid terrorizmus elleni koordinátor (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
  • 2014. november 24.: Vendégünk Szűts Márton bírói referens (Európai Unió Bírósága)

A rendezvények nyilvánosak. Helyszín a PPKE JÁK Dékáni Tanácsterme (1088, Budapest, Szentkirályi utca 28-30.). A beszélgetések kezdő időpontja 16 óra.