A jogtudatkutatás dokumentumai elérhetőek lesznek a KDK repozitóriumban

 

Az OTKA 105552 számú, a magyar lakosság jogtudatának elméleti és empirikus elemzését feladatul tűző kutatás dokumentumai, eredményei, közöttük maguk a kérdőíves vizsgálatok eredményeit tartalmazó adatfile-ok (SPSS) is fokozatosan feltöltésre kerülnek az MTA TK Kutatási Dokumentációs Központjában.

Elsőként a Kulcsár Kálmán 1965-ben végzett, a lakosság egészét megcélzó kutatását összefoglaló, 1967-ben az MTA Jogtudományi Intézetének kiadványaként megjelent, "A jogismeret vizsgálata" című munkája válik hozzáférhetővé, a http://openarchive.tk.mta.hu/343/ címen. Ez a munka elsőként vizsgálta széles körben, empirikus (kérdőíves) eszközökkel a jogismeretet. Ilyenként fontos szerepet játszott a hazai jogszociológiában.

A kutatás során feltett néhány jogismereti és egyéb kérdést ismételten feltettük egy kérdőíves vizsgálatunkban, hogy össze tudjuk hasonlítani a jogismeret mértékét fél évszázaddal később, illetve következtetéseket tudjunk levonni a változások okaival kapcsolatban.E történeti, empirikus összehasonlító kutatás adatszintű - így másodelemzést, vagy akár a publikált állítások ellenőrzését lehetővé tévő -  eredményei, azok publikálása után, szintén hozzáférhetőek lesznek a és elérhetővé válnak a http://openarchive.tk.mta.hu/342/ címen.