Pályázati támogatást nyert a Föderális Piacok „Lendület” Kutatócsoport

 

A Föderális Piacok „Lendület” Kutatócsoport „A versenyjog alkalmazása a visegrádi országokban” című pályázata elnyerte a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatását. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban idén létrehozott Kutatócsoport a projektet a Lengyel Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetével, a pozsonyi Comenius Egyetemmel, valamint az olmützi Palacký Egyetemmel együttműködve fogja megvalósítani a 2015-ös év folyamán. A kutatási projekt a régió országainak versenyjogi jogalkalmazásában megjelenő „visegrádi jellegzetességeket” vizsgálja. Habár az anyagi versenyjog területén mára nagyon jelentős mértékben előrehaladt a jogegységesítés, az eljárási szabályok ma még nagyrészt a tagállami autonómia körébe tartoznak. Csak az utóbbi időben vetődött fel e szabályok lehetséges harmonizációjának kérdése. Ennek eredményeképpen, a versenyjogi jogalkalmazás eljárási aspektusa ma az európai versenyjog egyik legidőszerűbb kérdésévé vált. Tekintettel arra, hogy a közép-európai jogrendszerek számos hasonlóságot mutatnak, a kutatás és a tapasztalatcsere kölcsönösen hasznos, és egyben lehetőséget teremt a „visegrádi jellegzetességeknek” az európai diskurzusba történő becsatornázására.