Megjelent Jakab András "European Constitutional Language" című monográfiája a Cambridge University Press gondozásában

Megjelent Jakab András European Constitutional Language című monográfiája a

Cambridge University Press gondozásában

 

A könyv az alkotmányjogászokhoz szól, és elméleti szempontból tárgyalja az alkotmányjog alapkérdéseit. Célja az, hogy feltérképezze a kérdésekkel foglalkozó hatalmas szakirodalmat (azaz strukturált és tömör összegzését adja), módszertanilag követhető módon fogalmazzon meg saját válaszokat ezekre a kérdésekre, valamint hogy bemutassa az alkotmányelmélet gyakorlati relevanciáját alkalmazásának néhány konkrét példáján keresztül, rávilágítva arra, hogy a különböző elméleti válaszok (előfeltételek) más-más jogi megoldásokhoz vezetnek. Az angol nyelvű kiadással egy időben magyarul is megjelenő munka egy évtizednyi kutatómunka eredménye, amely elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt használható ismeretanyagot és gondolkodási módszert igyekszik átadni. Legfontosabb tézise, hogy az alkotmányjog kulcsfogalmait múltbeli és jelenkori társadalmi kihívásokra adott válaszokként kell értelmeznünk.

További részletek a kiadó honlapján olvashatók: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/jurisprudence/european-constitutional-language