Álláspályázat fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Főigazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA TK Jogtudományi Intézetében

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.
 • Kutatási téma: A piacgazdaság jogi garanciái

A fiatal kutató a piacgazdaság jogi garanciáit érintő vizsgálatot végez, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD-disszertáció keretében is foglalkozik a témával. A piacgazdaság jogi garanciái mint kutatási téma felölelheti a következők valamelyikét: a nemzetközi befektetővédelmet, az EU-jogi alapszabadságok érvényesülésének vizsgálatát, a magyar gazdasági alkotmányosság elemzését, a korrupciós bűncselekmények jogi vetületeinek vizsgálatát, a versenyjog vagy e területen a hatékony bírósági jogérvényesítés kutatását. A vizsgálati módszer lehet klasszikus jogdogmatikai, empirikus adatfelvételen alapuló vagy éppen law and economics jellegű.

Pályázati feltételek:

 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év)
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Jogtudományi (dr. jur.) diploma
 • Az angol nyelv magas szintű ismerete
 • Kutatási terv benyújtása
  A tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét két évre lebontva.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet éves lebontásban a két évre vonatkozóan (3–5 oldal)
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. június 19., 17 óra

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Jakab András igazgatónak címezve az orosz.fruzsina@tk.mta.hu és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/JOG

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. július 15.

A pályázat elbírálásának módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján.

A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést az interjú időpontjáról 2017. június 23-ig.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik.

A munkakör 2017. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés két évre szól, négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

 Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI tudományos főmunkatárs

 +36 30 30 34 761 orosz.fruzsina@tk.mta.hu

Pályázati felhívás