Konferenciafelhívás: Jog és irodalom szimpózium

VI. Jog és irodalom szimpózium

2017-ben az MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja szervezi meg a VI. „jog és irodalom” szimpóziumot, melyre ezúton meghívunk minden érdeklődőt előadás tartására.

A 2006 óta folyamatosan szervezett jog és irodalom szimpóziumok lehetőséget adnak a jogtudomány és az irodalomtudomány különféle kortárs kutatási irányainak összekapcsolására, e tudásterületek kölcsönhatásainak kiaknázására a jogi és irodalmi problémák megismerésében. Az első szimpóziumot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán szervezték (2006), ezt követően a Debreceni Egyetem doktori iskolája (2008), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai bölcsészkara (2010), a Szegedi Tudományegyetem jogi kara (2012) és újra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara (2014) adott otthont a rendezvénynek. 2016-ban, az előző kezdeményezésektől függetlenül, a Sapientia EMTE kolozsvári jogi karán rendeztek kétnapos konferenciát jog és irodalom témában, különös tekintettel az erdélyi irodalom perspektíváira.

A szimpóziumokon elhangzott előadások szerkesztett formában folyóirat-különszámként vagy önálló tanulmánykötetben megjelentek (Iustum Aequum Salutare, 2007/2; Iustitia kirándul, 2009, Iustitia modellt áll, 2011, Iustitia mesél, 2013, Iustitia körülnéz, 2017).

Részvételre jelentkezni a tervezett előadás címe és egy maximum egyoldalas absztrakt megküldésével lehet e-mailben: fekete.balazs@tk.mta.hu

A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 15.

A szimpózium időpontja: 2017. október 10.

Konferenciafelhívás