Tudományos tanácsadó álláspályázat, 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Főigazgatója pályázatot hirdet
tudományos tanácsadó közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA TK Jogtudományi Intézetben

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében


Pályázati feltételek:

 • Jogtudományi diploma;
 • Habilitáció;
 • MTA Doktora cím, vagy már megindított címszerzési eljárás;
 • Tudományos tanácsadó vagy – felsőoktatási intézményben – egyetemi tanári oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves kutatói gyakorlat;
 • Kiemelkedő nemzetközi, angol nyelvű szaktudományos publikációs tevékenység
 • Hazai vagy nemzetközi tudományos kutatás kutatásvezetői tapasztalat
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Angol nyelvtudás;
 • Három-öt oldalas kutatási terv benyújtása egy saját témához kapcsolódó csoportos kutatás megvalósítására (időtáv 3 év).  A kutatási tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett hazai és nemzetközi publikációkat (cím és folyóirat/kötet megjelölésével), valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Előnyt élveznek:

 • Az alábbi témákhoz való kapcsolódás:
  • Európai Monetáris Unió joga
  • Európai Unió joga
  • Európai Unió gazdasági joga
 • Hazai tudományos közélet aktív tagjai (MTA köztestületi tagság)
 • Hazai és nemzetközi szakmai testületi tagsággal rendelkezők
 • Egyéb nyelvtudás, elsősorban francia, német, spanyol, orosz


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát; publikációs listáját
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 5 oldal);
 • A legjobbnak tartott publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;


A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

 2018. május 30.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni dr. Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató részére az orosz.fruzsina@tk.mta.hu email címre. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: tanácsadó/2018/JTI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. június 15.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli beszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat emailben visszaigazoljuk, a pályázók közül a szóbeli interjúra hívott jelentkezők visszajelzést kapnak az interjú pontos időpontjáról.

Az elbeszélgetés tervezett időpontja: 2018. június 12. kedd 10 óra

A kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör 2018. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetben. A kinevezés határozatlan időre szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI intézetigazgató

e-mail: orosz.fruzsina@tk.mta.hu