Beszámoló „A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások” címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésről

A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet és az Országos Bírói Tanács közös rendezvénye, MTA TK JTI, 2018. július 4.

A magyar bírósági igazgatási rendszer működése az utóbbi időben nemcsak a szakmai, hanem a tágabb közvéleményben is kiemelt figyelmet kapott.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az Országos Bírói Tanács (OBT) megkeresésére szervezett rendezvényt a jogász hivatásrendek közötti szakmai alapú párbeszéd fórumának tekinti. Az MTA TK JTI évtizedek óta foglalkozik kutatásaiban a bírósági rendszer működésének szakmai-tudományos kérdéseivel hazai és nemzetközi kontextusban. A mostani kerekasztal-beszélgetés célja az volt, hogy hozzájáruljon az egyes álláspontok tudományos szempontrendszer szerinti elemzéséhez, az érintett szervezetek közötti dialógus kialakításához. A beszélgetésre meghívást kapott az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az igazságügyi miniszter is, akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen. A beszélgetés alapját Vadász Viktor bíró írása és az MTA TK JTI által megfogalmazott következő kérdések adták: (1) A rendszerváltás óta három bírósági igazgatási modellt is érvényesült Magyarországon, és mindegyikkel kapcsolatban súlyos kritikák fogalmazódtak meg. Van-e ideális igazgatási megoldás Magyarország számára? (2) Az egyes modellek előnyei és hátrányai hogyan összegezhetők, milyen az igazgatási modell és egy adott közjogi berendezkedés kapcsolata, mik lehetnek a külföldi példák tanulságai a jogalkotás és a jogalkalmazás terén? (3) A Magyarországon jelenleg hatályos modellben a szakmai és az igazgatási kérdések a bírói függetlenség érvényesülése érdekében hogyan különülnek el, és mik a hatályos szabályozás mellett megjelenő hatásköri konfliktusok jogi és gyakorlati alapjai? (4) A hatályos jogi szabályozás reformra szorul-e, és ha igen, e reformnak mik lehetnek az alkotmányelméleti alapjai és a fő irányai?

Az alkotmányjogi, ezen belül bírósági szervezeti és igazgatási kérdésekre koncentráló kerekasztal-beszélgetés résztvevője volt Bencze Mátyás, az MTA TK JTI tudományos főmunkatársa, a Debreceni Egyetem ÁJK egyetemi tanára, Fleck Zoltán, az ELTE ÁJK egyetemi tanára és Vadász Viktor, az OBT tagja, a Fővárosi Törvényszék bírája voltak. A beszélgetést Gárdos-Orosz Fruzsina, az MTA TK JTI igazgatója moderálta.