Az MTA TK sikeresen szerepelt az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága által kiírt tenderen

Az MTA TK, a Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft.-vel közösen sikeresen szerepelt az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága által kiírt, a nemzeti bírók európai versenyjogi képzésére kiírt versenypályázaton. Az EEUStAID program keretében 11 közép-kelet-európai tagállam bíróinak EU állami támogatási jogi képzése fog megvalósulni vezető nyugat- és közép-kelet európai gyakorlati jogászok, illetve jogász kutatók segítségével. A program különös hangsúlyt fektetet az uniós jogi bírói készségek fejlesztésére, valamint a tagállami jogrendszerek közötti kölcsönös tanulásra, illetve tapasztalatcserére. Általános céljai az EU állami támogatási jogot érintő tagállami ítélkezési gyakorlatok minőségének javítása, a különböző nemzeti jogrendszerekben felmerülő jogalkalmazási problémák feltárása és megoldása, valamint az EU állami támogatási jog alkalmazása körében felmerülő jogérvényesítési lehetőségek elterjesztése. A kifejlesztett képzési anyag a program lezárása után nyilvánosan elérhető lesz az egész európai szakmai közönség (bírók, gyakorló jogászok, egyetemi hallgatók, kutatók, szakpolitikai szakértők) számára. A képzési programról további tájékoztatás Varju Mártontól (varju.marton@tk.mta.hu) kérhető.