Az MTA TK JTI kutatói is hozzájárultak az egymilliárd forintos európai uniós támogatást elnyert pályázat kidolgozásához

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének kutatói is részt vettek annak a pályázatnak a kidolgozásában, amely az Európai Unió egymilliárd forintos támogatását nyerte el. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) című pályázat és a hároméves kutatási program szakmai vezetője Boda Zsolt, az MTA TK Politikatudományi Intézetének igazgatója, és a pályázatban a TK más intézeteiből is részt vesznek kutatók. A projektben 15 európai partner vesz részt, köztük olyan neves kutatóhelyek, mint a hamburgi vagy a koppenhágai egyetem. Az európai kutatástámogatási rendszerben csak a legkiválóbb kutatási tervek nyernek támogatást. Az értékelés szempontjai a szakmai kiválóság, a társadalmi hatás, a megvalósítás várható színvonala; az elbírálásban kiemelkedő európai tudósok vesznek részt. A szakmai kiválóság mellett a sikerben kiemelkedő szerepet játszott az MTA TK-ban az elmúlt években az MTA H2020 felkészülést támogató pályázatán elnyert keretből létrehozott pályázattámogatási csoport, amely Schenk Borbála titkárságvezető irányításával összefogta a nemzetközi pályázatírási folyamatot és hozzájárult a menedzsment szempontok magas szintű megjelenítéséhez is (melyre az értékelők maximális pontszámot adtak).