Új empirikus büntetőjogi kutatás a Kúriával együttműködésben

Mennyire egységes a hazai bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata? Ha egy sokrétű kutatási témát egyetlen mondatban próbálunk megfogalmazni, ez a kérdés áll a középpontjában annak a kutatásnak, amelyet a Kúria egyik joggyakorlat-elemző csoportjával együttműködve az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete és Szociológiai Intézete végez. A konkrét ügyek releváns adatainak kigyűjtésén és statisztikai módszerrel történő összehasonlításon alapuló – a büntetőjog területén viszonylag ritka – empirikus vizsgálódásra azért került sor, hogy a feltárja a büntetéskiszabási gyakorlat regionális jellemzőit.

A Kúria elnöke a kérdés eldöntésére és az egységes büntetéskiszabási gyakorlat előmozdítására 2018 elején joggyakorlat-elemző csoportot állított fel Katona Sándor kúriai tanácselnök irányításával, amelynek munkájában a kutatás módszertanának kidolgozásán és végrehajtásán keresztül részt vesz az MTA TK két fent említett intézete. A kutatás eredménye közvetlenül hasznosul a gyakorlatban, elősegíti az egységes büntetéskiszabást, másrészről nemzetközi tudományos érdeklődésre is számot tarthat, mivel az esetleges különbségek okainak keresése rávilágíthat az ítélkezésre hatást gyakorló szociológiai tényezőkre.

A kutatás legutóbbi állomása az összehasonlításra kiválasztott bűncselekmények (lopás és súlyos testi sértés bűntette) feldolgozását végző bírósági fogalmazók oktatása volt 2018. július 12-én a TK JTI tanácstermében. Az esemény hozzávetőleg 40 fő részvételével zajlott. Az oktatást a TK JTI részéről Bencze Mátyás tudományos munkatárs végezte, továbbá részt vett benne Hajdú Gábor (TK SZI) és Balogh Sándor (TK JTI) tudományos segédmunkatárs is.

A kutatás első eredményei 2018 végére várhatók.