A jogtudomány aktuális kérdései és általános elméleti problémák – beszámoló az MTA TK JTI munkatársai újabb köteteinek bemutatójáról

A jogtudomány aktuális kérdései és általános elméleti problémák a JTI kutatóinak legújabb köteteiben

Az MTA TK JTI 2018. november 15-én tartotta éves könyvbemutatóját munkatársainak nemrég megjelent köteteiről. Gárdos-Orosz Fruzsina, a TK JTI igazgatója, az esemény moderátora bevezetőjében kiemelte: a hagyományoknak megfelelően az esemény célja, hogy betekintést engedjen az intézetben folyó, széles spektrumú szakmai munkába és felhívja a figyelmet annak legújabb eredményeire. Az idei alkalommal három angol nyelvű, nemzetközi kiadónál megjelent kötet és két magyar nyelvű mű került bemutatásra. Chronowski Nóra külső kutató kötete (Human Rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges, Paris: L’Harmattan, 2018) kapcsán Pap András László (tudományos tanácsadó, MTA TK JTI) annak aktualitását emelte ki. Utalt továbbá arra, hogy a szerző szisztematikusan és elmélyülten dolgozza fel mindazokat a kihívásokat, amelyek az emberi jogokat a többszintű alkotmányosság rendszerében érik. Fekete Balázs és Gárdos-Orosz Fruzsina szerkesztett kötete (Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited, Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2017) Fleck Zoltán (egyetemi tanár, ELTE ÁJK) méltatása szerint kiváló kísérlet a közép- és kelet-európai rendszerváltó országok demokratizációs folyamatainak komplex bemutatására, társadalmi, politikai, jogi és gazdasági vetületeinek összefoglalására. Bencze Mátyás és szerkesztőtársa, Gar Yein Ng műve (How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Cham: Springer, 2018) kapcsán Könczöl Miklós (tudományos munkatárs, MTA TK JTI) a jogalkalmazásról és különösen a bírói szerepfelfogásról szóló, gondolatébresztő megállapításokra hívta fel a figyelmet. Szente Zoltán kötetéről (A parlamentek története a korai rendi gyűlésektől a modern népképviseleti törvényhozásokig, Budapest: Országház Kiadó, 2018) szólva Schweitzer Gábor (tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI) kiemelte, hogy a parlamentek történetét a szerző úgy mutatja be átfogó jelleggel, hogy abban újdonságerejű tudományos megállapítások és jogtörténeti érdekességek egyaránt szerepet kapnak. Varga Csaba tanulmánykötetét (Elméleti jogtudomány. Körkép, dilemmák, útkeresések, Budapest: Pázmány Press, 2017) egykori tanítványa, Fekete Balázs (tudományos munkatárs, MTA TK JTI) méltatta. elhelyezve azt professzor úr gazdag munkásságának kontextusában. Fő konklúziója szerint a vélemények, szakmai álláspontok ütköztetése, a diskurzusra ösztönzés, a gondolatébresztő kutatások megvitatása fontos mozgatórugója és hajtóereje a tudományos kutatómunkának.

A könyvbemutatót szervezte: Váradi Ágnes

A bemutatott kötetek:

Képek az eseményről: