Pályázat az Acta Juridica Hungarica folyóirat főszerkesztői tisztségére (2019–2022)

Pályázat
az Acta Juridica Hungarica folyóirat főszerkesztői tisztségére
a 2019–2022-es időszakra

Az Acta Juridica Hungarica jelentős, több évtizedes hagyományokkal rendelkező, évente négyszer online és nyomtatott formában megjelenő angol nyelvű folyóirat, amely az MTA folyóiratminősítési rendszerében a legmagasabb, A kategóriás besorolású.

A főszerkesztő felelős a lap tudományos színvonalának biztosításáért, presztízsének, idézettségének folyamatos javításáért az alábbi szakmai követelmények szerint:

 • jogtudományi profil,
 • double-blind peer-review rendszer működtetése a szerkesztésben
 • a cikkellátottság biztosítása, szerzőkkel való kapcsolattartás, kéziratok elbírálásának irányítása, a lapszámok határidőre történő elkészítése, a kiadóval való kapcsolattartás.

A főszerkesztő felelős a szerkesztőség összeállításáért.

A főszerkesztői kinevezés időtartama: négy év. A főszerkesztővel a folyóirat kiadását végző Akadémiai Kiadó köt szerződést.

A főszerkesztői kinevezés feltétele:

 • állam- és jogtudományi tudományos fokozat és MTA doktora cím;
 • elismert hazai és nemzetközi jogtudományi publikációs és tudományszervezési tevékenység magyar és idegen nyelven;
 • széles körű folyóirat-szerkesztői gyakorlat;
 • magas szintű angol nyelvtudás.​

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • nyelvtudást igazoló okirat másolata
 • erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó publikációs és tudományszervezési tevékenységének bemutatása
 • a folyóirat szakmai profiljára, az elvárt szakmai színvonal biztosítására irányuló koncepció (legfeljebb 4-5 oldal terjedelemben), amely egyben javaslatot tartalmaz a két társszerkesztőre és a szerkesztőbizottsági tagokra, valamint a tanácsadó testület tagjaira (a jelenlegi struktúrát is figyelembe véve).​

A pályázat benyújtása és elbírálása:

Pályázati határidő: 2018. december 31.

A pályázatot az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete igazgatójának kell benyújtani a következő címre: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete igazgatója, 1453 Budapest, Pf. 25. A pályázatot elektronikusan is be kell nyújtani a bodnar.kriszta@tk.mta.hu e-mail címre, és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket is erre az e-mail címre küldhetik.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. január 20.

DOWNLOAD (PDF)