Az MTA TK Jogtudományi Intézete gratulál az ELTE ÁJK hallgatói csapatának a világraszóló sikerhez

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének valamennyi munkatársa nagy szeretettel gratulál az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói csapatának, amely – történelmi tettet végrehajtva – megnyerte a Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2019-es, 60. alkalommal megrendezett világdöntőjét. A csapat egyik tagja, Bazsó Gábor ezenfelül a legjobb szónok díját (Best Oralist Award) is kiérdemelte a döntőben.

A történelmi tett értékét növeli, hogy a világdöntőbe nem kerültek még be a közép- és kelet-európai régióból érkezett versenyzők. A Bazsó Gábor, Buda Zolta, Koncsik Marcell, Szép Vanessa alkotta csapat a döntőben a Columbia University csapatát győzte le. A hallgatók felkészítését az előző évekhez hasonlóan ismételten Kajtár Gábor egyetemi adjunktus, továbbá Sulyok Katalin egyetemi tanársegéd és Pap Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza segítette. Az ELTE ÁJK egyébiránt immáron több évtizede fordít kiemelt figyelmet a Jessup Nemzetközi Perbeszédversenyen való részvételre, amelyet már több ízben is siker koronázott.

A 2019-es kiírásban a fiktív jogeset Kayleff Jak ügyéről szólt két állam között (Aurok és Rakkab Köztársaság), és az érvelésben előkerültek emberi jogi, az őslakos népek jogaival, az államfelelősséggel és a nemzetközi környezetvédelmi joggal kapcsolatos kérdések egyaránt.

A döntőben az anyanyelvi amerikai csapat (Columbia University) kapta a felperesi (Applicant), míg az ELTE csapata az alperesi pozíciót (Respondent). Mind Bazsó Gábor, mind Buda Zolta kifogástalan angolsággal és érveléssel, a bírói fórum kérdéseire adott meggyőző válaszokkal segítette a csapatot a győzelemhez, míg Koncsik Marcell és Szép Vanessa az írásbeli anyagok és a döntőbeli válaszok elkészítésében, valamint az előfordulók során nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. Érvelésük a nemzetközi jog legszélesebb spektrumára fókuszált, kristálytisztán, jól rendszerezve és felépítve az alperesi pertaktikát.

A hazai jogtudomány egyik vezető hazai műhelye, az MTA TK Jogtudományi Intézete hatalmas elismeréssel adózik az ELTE ÁJK Jessup-sikerének, a hallgatói csapat tagjainak, valamint a felkészítő oktatóknak, akik közül ketten (Kajtár Gábor és Sulyok Katalin) az intézet egyik elismerésében, Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjban is részesültek korábban.

Valamennyiüknek további sikeres karrier- és életutat kíván az MTA TK Jogtudományi Intézete valamennyi munkatársa.