Tudományos főmunkatárs álláspályázat, 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A  Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Főigazgatója pályázatot hirdet
tudományos főmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére
a TK Jogtudományi Intézetben

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében


Pályázati feltételek:

 • Jogtudományi diploma;
 • PhD;
 • Tudományos munkatárs vagy – felsőoktatási intézményben – azzl egyenértékű oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves kutatói gyakorlat;
 • Kiemelkedő nemzetközi, angol nyelvű szaktudományos publikációs tevékenység
 • Hazai vagy nemzetközi tudományos kutatás kutatásvezetői tapasztalat
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Angol nyelvtudás;
 • Aktív részvétel a hazai tudományos közéletben (pl. MTA köztestületi tagság);
 • Három-öt oldalas kutatási terv benyújtása egy saját témához kapcsolódó csoportos kutatás megvalósítására (időtáv 3 év).  A kutatási tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett hazai és nemzetközi publikációkat (cím és folyóirat/kötet megjelölésével), valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Előnyt élveznek:

 • Azok a pályázók, akik témavezetőként a megelőző 5 éven belül legalább 5 millió Forintos pályázati támogatást kaptak, vagy
 • kiemelkedő nemzetközi publikáció önálló szerzője vagy jelentős súlyú szerzőtársa, ahol kiemelkedő nemzetközi publikációnak számít:
  1. a Web of Science Journal Citation Reports adatbázisában a hivatkozások alapján képzett valamely szakterületi rangsor felső 10%-ába tartozó folyóiratban közölt tanulmány, vagy
  2. vezető nemzetközi kiadónál megjelent monografikus mű
  3. a Web of Science adatbázisában legalább 50 hivatkozást kapott tanulmány vagy monográfia.

Jelentős súlyú szerzőtársnak számít:

 1. társszerzős alkotás egyértelmű vezető szerzője, vagy
 2. legfeljebb háromszerzős mű egyenlő rangú társszerzője.
 • Hazai és nemzetközi szakmai testületi tagsággal rendelkezők.
 • Egyéb nyelvtudással rendelkezők, elsősorban francia, német, spanyol, orosz


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát; publikációs listáját
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 5 oldal);
 • A legjobbnak tartott publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;


A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

 2020. május 15.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina igazgatónak címezve az rekasi.janos@tk.mta.hu email címre. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: főmunkatárs/2020/JTI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2020. június 12.

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázatok elbírálása a beadott kutatási terv értékelése és szóbeli beszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat emailben visszaigazoljuk, a pályázók közül csak az interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést az interjú időpontjáról.

Az internetes szóbeli elbeszélgetés időpontja várhatóan 2020. május 18. és május 29-e között lesz.

A kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör 2020. július 1-től tölthető be teljes vagy részmunkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetben.

A kinevezés határozatlan időre szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be, vagy más, a pályázó végzettségéhez igazodó munkakört kínáljon, illetve az álláshelyet egy teljes vagy több részmunkaidős pályázóval töltse be. 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI intézetigazgató

e-mail: orosz.fruzsina@tk.mta.hu