Tudományos segédmunkatárs (részmunkaidő) álláspályázat, 2020

A Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére

a TK Jogtudományi Intézetbe

 

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.

A kutató részt vesz a Jogtudományi Intézet folyamatban lévő kutatásaiban.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség, jogtudományi (dr. jur.); vagy valamely magyarországi jogi képzőhelyen szerzett mester szintű oklevél; vagy külföldi, esetleg magyarországi képzőhelyen szerzett LL.M. oklevél;
 • A felsőoktatási törvény szerinti doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony;
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte, a szakirodalom készségszintű olvasásának képességével, valamint szakmai előadások megtartásának készségével angol nyelven;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Előnyt jelent:

 • PhD fokozattal megléte;
 • További magabiztos nyelvtudás;
 • Kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység;
 • Tudományszervezési tapasztalat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza korábbi publikációinak listáját is,
 • 1-3 oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét,
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) világnyelven írt publikációja elektronikus példányát,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • Nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgatónak címezve a rekasi.janos@tk.mta.hu email címre.

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Segédmunkatárs/2020/JTI

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. július 28.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. július 17.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

Az elbírálás a beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül csak az interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést az interjú időpontjáról.

 

A meghallgatás várható időpontja: 2020. július 20-24 között.

A szóbeli elbeszélgetésre a SARS-CoV-2 okozta járványra tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet.

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető részmunkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpontban.

A kinevezés 1 évre szól. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) az elbírálást követően megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be, vagy más, a pályázó végzettségéhez igazodó munkakört ajánljon fel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató ad, az orosz.fruzsina@tk.mta.hu címen.