Állam- és Jogtudomány (2018. 3. szám)

__________________________________________________________________________

LIX. évfolyam • 2018 • 3. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

DOBOS BALÁZS: Identitás-meghatározások a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban

SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: „A Nyugat Magyarországa” – a magyar és az ír alkotmányfejlődés kapcsolata a hosszú 19. század utolsó évtizedeiben

TAJTI TIBOR: A jogbérleti (franchise) szerződés Janus-arcú aszimmetriája

VARGA CSABA: Comparatio a jogtudományban s a jogi oktatásban – alaphelyzetek, érzékenységek és problémák egy multikulturális világban

VEREBICS JÁNOS: A verseny mint gazdasági és jogi probléma az 1968-as mechanizmus-reform első éveinek összefüggésében

__________________________

RECENZIÓ
___________________________

HORVÁTHY BALÁZS: Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban. Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban

IZSÓ KRISZTINA: Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében

RÁCZ LILLA: Szeibert Orsolya (szerk.): Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai

SZONTAGH VERONIKA: H. Szilágyi István (szerk.): Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967–2017

___________________________

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe