Jogtudományi Hírlevél

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete egyik fontos feladatának tekinti, hogy a hazai jogtudományi közösséget tudományszervezési szolgáltatásokkal segítse. Ebben a szolgáltató szellemben és egyúttal külföldi mintákat is követve az Intézet elindította a Jogtudományi Hírlevél elnevezésű kétheti elektronikus periodikáját, amely a lehető legszélesebb hazai jogtudományi közösséget megcélozva tartalmazza az aktuális konferenciafelhívásokat, doktori védéseket, habilitációkat, könyvbemutatókat, személyi híreket, ösztöndíj-lehetőségeket.

A hírlevél működési mechanizmusa az, hogy minden jogi karon egy, az adott kar által kijelölt személynek belépési kódot adtunk a rendszerünkbe, és ők a saját karuk eseményeit vagy híreit feltölthetik a Jogtudományi Hírlevél szerkesztői felületére, hogy így hirdessék azt a lehetséges érdeklődők körében. Arra kérjük ezért az érdeklődő kutató/oktató kollégákat, hogy közvetlenül a saját karuk kijelölt hírlevél-felelősével vegyék fel a kapcsolatot, ha valamely eseménynek vagy hírnek országos publicitást szeretnének adni. A hírlevél-felelősök az egyes hazai jogi karokon a következők (intézmények abc-sorrendben):

A címzetti listára bárki (pl. gyakorló jogász, PhD hallgató, más tudományágak érdeklődő képviselője) feliratkozhat a lenti Feliratkozás doboz segítségével. A hírleveleket mindig archiváljuk jelen oldal alján. 

Azt reméljük, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulhatunk a magyar jogtudományi közösségen belül a hatékonyabb információáramláshoz, és hogy ez végső soron a hazai jogtudomány egészének hasznára válik.

A hírlevél szerkesztője Ződi Zsolt, aki akár technikai és szervezési kérdésben (pl. esetleges új intézmény csatlakozása vagy új feltöltő személy kijelölése), akár esetleges tartalmi kérdésekben (pl. új hírlevél-rovat bevezetése) áll az érdeklődők rendelkezésére (zodi.zsolt@tk.mta.hu).

Feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!


Archívum