Tartalom
Doktori viták, védések

Mélypataki Gábor: A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munkajoggal - személyi hatály és dogmatika

Than Alexandra: „Elektronikus mozgáskövető eszköz alkalmazása a büntető igazságszolgáltatás során Magyarországon és Európában” című PhD értekezésének műhelyvitája

Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban

Call for papers

KRE Energy Law Forum 2016

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szemesi Sándor: Egy SZÉP történtet vége? A magyar cafeteria-szabályozás és a nemzetközi jog (2016. február 22.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: Centralizációs lépések: a tankönyvpiac államosítása (2016. március 1.)

Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Varju Márton - Czina Veronika - Vető Gábor (fordítás): Ott támad, ahol a legjobban fáj – Magyarország keresete az uniós menekültügyi kvótarendszerrel szemben (2016. 02. 25.)

Polgári Jog (2016. február)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

"The European Union’s constitutional challenges after the euro crisis" - Guest lecture by Danuta Hübner, European Parliament

"The role of national parliaments in EU decision-making and the euro crisis – the case of Finland" - Guest lecture by Peter Saramo, Director of the Finnish Parliament’s EU Secretariat

Karel Šimka: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien

Colloquium on internormativity

Konferencia: Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

Oreste Pollicino és Graziella Romeo (Bocconi University) előadása: "Judicial dialogue, constitutional adjudication and protection of fundamental rights in Internet" címmel

Oreste Pollicino és Graziella Romeo (Bocconi University) bemutatják "The Internet and Constitutional Law: The protection of fundamental rights and constitutional adjudication in Europe" c. szerkesztett kötetüket

Meeting of The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices

Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport következő ülése

Kerekasztal-beszélgetés: „Biszku Béla büntetőügye”

Catalin Stanescu előadása: “Search for Harmonization: Why Does the EU Need to Regulate Unfair Debt Collection Practices - Issues and Examples from Hungary and Romania”

Műhelyvita Ciarán Burke "Brexit, UK constitutional law and the EU" c. tanulmányáról

A magyarországi kartellszabályozás története

A dohánykereskedelem szabályozásának versenypolitikai kérdései

FIDE XXVIIth Congress

„A retorika tendenciái”

Előadás: Szente Zoltán - "Az országgyűlési képviselők jogállása, frakciók vs. szabad mandátum"

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

The International Criminal Responsibility of Non-State Actors

További hírek

Philip C. Jessup nemzetközi jogi jogesetmegoldó verseny

„Az év jogász költője” – „Az év jogász írója”

Doktori viták, védések
Mélypataki Gábor: A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munkajoggal - személyi hatály és dogmatika
Név: Mélypataki Gábor
Időpont: 2016-03-16 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem (A/6. épület, földszint 31.)
Than Alexandra: „Elektronikus mozgáskövető eszköz alkalmazása a büntető igazságszolgáltatás során Magyarországon és Európában” című PhD értekezésének műhelyvitája

Témavezető: Herke Csongor egyetemi tanár, dékánhelyettes, Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Az értekezés megtekinthető a http://doktori-iskola.law.pte.hu honlapon.

Név: Than Alexandra
Időpont: 2016-03-18 13:00
Helyszín: PTE ÁJK Főépület 011-es terem (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban
Név: Halmos Szilvia
Időpont: 2016-04-07 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Call for papers
KRE Energy Law Forum 2016

Submissions from academic researchers, energy lawyers, and energy law practitioners are encouraged and should focus on the following general themes:
 Energy Regulatory
 Electricity or gas market
 Competition in the energy market
 Energy Policy
 Energy Union

Határidő: 2016-03-20
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szemesi Sándor: Egy SZÉP történtet vége? A magyar cafeteria-szabályozás és a nemzetközi jog (2016. február 22.)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 71. §-a lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy a munkabérnél előnyösebb adózási feltételek mellett béren kívüli juttatásokban részesítsék a munkavállalóikat. A magyar kormány azonban 2011-ben jelentősen módosította a béren kívüli juttatások rendszerét, bevezetve a Széchenyi Pihenő Kártyát (SZÉP Kártya) és az Erzsébet utalványokat, melyek 2012. január 1-jén hatályba is léptek. A módosítást megelőzően a magyar jogrendszerben nem voltak speciális feltételek az utalványok kibocsátására, illetőleg formájára vonatkozóan, így a cafeteria juttatások piacát lényegében három francia tulajdonú vállalkozás, az Edenred, a Le Cheque Déjeuner és a Sodexo uralta. Az Európai Bizottság a SZÉP Kártya és az Erzsébet utalványok szabályozása miatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen (C-179/14. sz. ügy), az ügyben 2015. szeptemberében jelent meg a főtanácsnoki vélemény. Ezzel párhuzamosan a három, az Erzsébet utalványok bevezetésével hátrányosan érintett vállalkozás külön-külön nyújtott be keresetet Magyarország ellen a washingtoni székhelyű Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt.

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi Emese: Centralizációs lépések: a tankönyvpiac államosítása (2016. március 1.)

A kormány 2010 után hozzáfogott az közoktatási rendszer átszabásához. A folyamat több lépésből épült fel, a közoktatási rendszer fenntartásának megváltoztatása éles közéleti visszhangot és élénk szakmai diskurzust is kiváltott. Az intézkedések egyértelműen túlmutatnak a közoktatási rendszer működtetésének megreformálásán, 2013-ban ugyanis a kormány megkezdte a tankönyvpiac kvázi államosítását is.

Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Varju Márton - Czina Veronika - Vető Gábor (fordítás): Ott támad, ahol a legjobban fáj – Magyarország keresete az uniós menekültügyi kvótarendszerrel szemben (2016. 02. 25.)

Az Európai Unió délkeleti határain 2015 forró nyarán lejátszódott drámát és zavarodottságot követően úgy tűnt, hogy az EU és a tagállamok megfelelő megoldásokat találtak az Európába beáramló menekültek és migránsok okozta válság kezelésére. Ezek egyike egy tanácsi határozat volt, mely kvótarendszert vezetett be a menedékkérők és migránsok tagállamok közti szétosztására és letelepítésére. Célja a krízisben leginkább érintett tagállamok tehermentesítése volt egy olyan intézményi megoldás létrehozásával, amely megpróbálja igazságosan elosztani terheket a tagállamok között. A kvótarendszer elfogadását Magyarország ellenezte, és később megsemmisítési keresettel támadta meg az Európai Unió Bíróságán. Ezzel Magyarország, amelyet a válság különösen súlyosan érintett, megerősítette azon az Unión belül elfoglalt pozícióját, hogy önmagára olyan tagállamként tekint, amely az Uniót elsősorban a nemzeti érdekérvényesítés küzdőterének tartja, és amely nem hezitál, hogy saját érdekeit más tagállamok és az Unió érdekei fölé helyezze különösen olyan területeken, melyeket tagállami kompetenciába tartozónak vél.

Polgári Jog (2016. február)

A Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A folyóirat tanulmányai és jogeset-magyarázatai double-blind peer review rendszerben lektoráltak. E számban Györgyi Dóra és Siklósi Iván tanulmánya jelent meg. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: http://www.wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
"The European Union’s constitutional challenges after the euro crisis" - Guest lecture by Danuta Hübner, European Parliament

The entering into force of the European Union’s 2009 Lisbon Treaty coincided with the unfolding of the euro crisis - one of the most severe political and economic challenges the Union has faced so far. The experience of the euro crisis showed the need for continuing political debate about the EU’s constitutional architecture. Moreover, the impact of the Lisbon Treaty on the European Union’s inter-institutional dynamics is only now understood more comprehensively. The European Parliament is a key venue for debate about the future of the Union's institutional set-up and needs to reassert this role in relation to other dominant institutional players - notably the European Council and the Council.

Időpont: 2016-03-17 17:20
Helyszín: Central European University, 1051 Budapest, Nádor u. 9. Room 201
"The role of national parliaments in EU decision-making and the euro crisis – the case of Finland" - Guest lecture by Peter Saramo, Director of the Finnish Parliament’s EU Secretariat

Parliamentarism in the member states of the European Union faces a great challenge. The ever more complex decision-making at the European level seems to have pushed national parliaments to the background, a development which was further amplified by the euro crisis. Despite increased attention for the role of national parliaments in EU policy-making, there is still little known about the actual processes which unfolded at the national level and how they were linked to EU-level policy action in the context of the euro crisis. National parliaments struggled to scrutinize the national and EU executive actors as information was often constrained and decisions had to be made within very short periods of time. In his lecture, Peter Saramo, Counsel of the Grand Committee of the Finnish Parliament, outlines the powers of the Finnish parliament and its chief EU affairs committee. He reviews concrete examples of the committee’s engagement with the euro crisis during which the Finnish parliament became one of the most vocal critics of EU-level financial assistance for crisis-hidden member states. Saramo discusses the complex relationship between parliament, government and EU institutions during the period of 2010-2014.

Időpont: 2016-03-31 15:30
Helyszín: Central European University, 1051 Budapest, Nádor u. 9. Room 201
Karel Šimka: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien

Der öffentliche Vortrag findet im Rahmen des Kurses “Vergleich der Verwaltungssysteme ostmitteleuropäischer Staaten” statt. Herr Dr. Šimka, Richter am Obersten Verwaltungsgericht der Tschechischen Republik, wird in die historischen und prozessualen Grundlagen, die Organisation sowie in aktuellen Fragen der modernen tschechischen Verwaltungsgerichtsbarkeit die Hörerschaft einführen. Herr Dr. Karel Šimka studierte Rechts- und Politikwisenschaften in Plsen, Prag und Passau und seit 2005 Richter am Obersten Verwaltungsgericht.

Időpont: 2016-04-13 13:45
Helyszín: Andrássy Egyetem Budapest, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3., 5-ös előadóterem
Colloquium on internormativity

On October 6-7, 2016, the Perelman Center for Legal Philosophy (ULB) and the International Association of Legal Methodology (AIMJ) will host at the Université Libre de Bruxelles a colloquium on internormativity. In this context, this conference is open to contributions (in English or in French) from all disciplines that study the internormativity process (empirically or theoretically) and analyze the mechanisms upon which they rely, the practices they generate or upon which they are based, and the results they produce.

Időpont: 2016-03-01 14:07
Helyszín: Université Libre de Bruxelles
Konferencia: Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

9. 00.– 10. 10.

Megnyitó

Horváth Attila: „A köztársaság az egyetlen lehetséges államforma.” Az 1946. évi I. tv. megalkotása, a köztársaság kikiáltása

Kukorelli István: Az 1946. évi kisalkotmány jelentősége az 1989/1990-es rendszerváltoztatás idején

Balázs Ágnes: A köztársaság ellenzéke: Slachta Margit álláspontja a Nemzetgyűlésben

10. 10. – 10. 20. Hozzászólások

10. 20. – 10. 45. Kávészünet

10. 45. – 11. 45.

Schweitzer Gábor: A „Magyar királyi köztársaságtól” a Magyar Köztársaságig – az 1946. évi I. tv. fogadtatása a korabeli közjogi irodalomban

Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság születése

Halász Iván: A köztársaság születése Csehszlovákiában és Lengyelországban

11. 45. – 12. 00. Hozzászólások, zárszó

Időpont: 2016-03-08 09:00
Helyszín: NKE KTK 1118. Ménesi út 5. 402-es terem
Oreste Pollicino és Graziella Romeo (Bocconi University) előadása: "Judicial dialogue, constitutional adjudication and protection of fundamental rights in Internet" címmel
Időpont: 2016-03-10 10:00
Helyszín: MTA TK JTI tárgyaló
Oreste Pollicino és Graziella Romeo (Bocconi University) bemutatják "The Internet and Constitutional Law: The protection of fundamental rights and constitutional adjudication in Europe" c. szerkesztett kötetüket
https://www.routledge.com/products/9781138924987
Időpont: 2016-03-10 11:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló
Meeting of The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices

The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices of the Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies cordially invites you to its next substantive meeting to be held in the Meeting Room of the Institute for Legal Studies (H-1014 Budapest, Országház utca 30, 2nd floor, room 28) on Thursday, 10 March 2016 at 14.00 hrs.

During this meeting Krisztina Nagy will discuss the case of Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v Hungary, European Court of Human Rights, Application No. 22947/13, 2 February 2016 with special attention to its relevance for our research group.

Időpont: 2016-03-10 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló
Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport következő ülése

Az ülés napirendje:

Kínai jogálom és jogvalóság. Vetített képes beszámoló egy pekingi kutatóút tanulságairól (Dr. Koi Gyula PhD.),

Lőrincz Lajos akadémikus halála 5. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia; teremkeresztelő és emléktábla-avatás ,

Egyebek.

Időpont: 2016-03-10 15:30
Helyszín: MTA TK JTI II/11-es szoba
Kerekasztal-beszélgetés: „Biszku Béla büntetőügye”

Résztvevők: Rainer M János (történész), Gellért Ádám (nemzetközi jogász), Hoffmann Tamás (nemzetközi jogász), Hollán Miklós (büntetőjogász).

A beszélgetést moderálja: Jakab András.

Időpont: 2016-03-17 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Catalin Stanescu előadása: “Search for Harmonization: Why Does the EU Need to Regulate Unfair Debt Collection Practices - Issues and Examples from Hungary and Romania”
Időpont: 2016-03-24 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Ciarán Burke "Brexit, UK constitutional law and the EU" c. tanulmányáról

Opponensek: Uwe Puetter (CEU) és Papp Mónika (MTA TK JTI).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
 

Időpont: 2016-03-31 09:30
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A magyarországi kartellszabályozás története
Időpont: 2016-03-09 09:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
A dohánykereskedelem szabályozásának versenypolitikai kérdései

A műhelybeszélgetés témája felöleli a magyar dohánypiac korábbi és aktuális szabályait, szerkezetét és az új szabályozás óta eltelt három év alatt felhalmozódott tapasztalatokat. A dohánykereskedelem versenyjogi szempontból történő elemzése kapcsán a monopóliumok európai uniós szabályozása és joggyakorlata kerül majd összehasonlításra a jelenleg hatályos magyar szabályozással. A résztvevők átfogó képet fognak kapni a piac szereplőiről, történetéről és a szabályozás részleteiről, illetve azok megvalósulásáról. A jelenlegi piaci szerkezet előnyeinek és hátrányainak elemzése mellett, a vizsgálat tárgyát fogja képezni a piacról kiszoruló szereplők jogérvényesítési lehetőségeinek feltérképzése. A kötetlen műhelybeszélgetés meghívott résztvevői a magyar dohánykereskedelemben jártas vezető jogászok, ügyvédek, egyetemi tanárok és versenyjogi szakértők.

Időpont: 2016-03-17 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
FIDE XXVIIth Congress
Időpont: 2016-05-18 21:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) - Kempinski Hotel Corvinus
„A retorika tendenciái”

A Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága tudományos ülése.

Az ülés programja:

A vitaindító előadó és témája: Tremmel Flórián, a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék professor emeritusa: "Retorika a tárgyalóteremben A korreferátor és témája"

Nyúl Viktor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szentírástudományi Tanszék adjunktusa: "Retorika a szószékről".

A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) és a Hittudományi Főiskola oktatóit és tudományos kutatóit.

Időpont: 2016-04-25 17:00
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Előadás: Szente Zoltán - "Az országgyűlési képviselők jogállása, frakciók vs. szabad mandátum"

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a parlament.hu/regisztracio oldalon lehet 2016. március 20-ig.

Időpont: 2016-03-22 15:30
Helyszín: Magyar Országgyűlés, Kossuth Lajos tér 1-3, Budapest, 1055, Vadászterem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
The International Criminal Responsibility of Non-State Actors

We are glad to announce ISISC’s 16th Specialization Course in International Criminal Law for Young Penalists on “The International Criminal Responsibility of Non-State Actors”. The course will take place from May 29 to June 8, 2016 in Siracusa (Italy), and is open to all international graduate law students. ISISC will select 60 participants who should have at a minimum a first degree in law, having graduated in the last eight years (between 2008 - 2016), and be 35 years of age or under. Furthermore, the Institute will offer 10 scholarships to applicants from Developing and Less Developed Countries.

Státusz megnevezése: international graduate law students
Jelentkezési határidő: 2016-03-01
További hírek
Philip C. Jessup nemzetközi jogi jogesetmegoldó verseny

Kirs Eszter (docens, ME ÁJK) bíróként működött közre a Philip C. Jessup nemzetközi jogi jogesetmegoldó verseny orosz, nemzeti fordulójának február 4-5-i meghallgatásaiban. A 42 csapat részvételével zajló verseny 4 fordulóján tesztelte az orosz hallgatók nemzetközi jogi tudását a bírói tanácsok tagjaként a Moszkvai Állami Egyetem jogi karán orosz és a világ más tájairól érkező nemzetközi jogász kollégák társaságában. A verseny nemzetközi fordulóira március 27-április 2-ig kerül sor, amelyen való sikeres részvételhez sok sikert kívánunk a magyar csapatnak!

„Az év jogász költője” – „Az év jogász írója”

Az Irodalmi Rádió pályázata – 2016.

A pályázat célja: A jogászok (ügyvédek, ügyészek, bírók, jegyzők, joghallgatók) és jogi területen dolgozók számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató jogászok felkutatása. Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2016. április 15.