Tartalom
Doktori viták, védések

Kondorosi András: Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben

Vincze Viola: The legality of the use of lethal autonomous weapon systems in the conduct of hostilities

Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből (munkahelyi vita)

Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilági bűnözés elleni küzdelem jogi eszközei (munkahelyi vita)

Kruzslicz Péter: A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra

Call for papers

Pro Futuro folyóirat

Konferenciafelhívás: „1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei” (Szeged, 2019. november 28–30.)

Konferenciafelhívás: „Excluding Diversity: At the Intersections of Anti-Immigrant and Anti-Gender Mobilizations” (Leuven, 2020. március)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pro Futuro (2018/3.)

Themis (2019. május)

Acta Humana (2019/1.)

Comitatus (2019. tavasz)

Európai Tükör (2019/1.)

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/1–2.)

Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/1)

Jogelméleti Szemle (2019/1)

Rendvédelem (2019/1.)

Ügyészek Lapja (2019/1)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt”

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Munkajog rovatának első műhelyvitája

Nemzetközi konferencia: „The rule of law and judicial appointments in administrative justice”

Konferencia: „Az állam gazdasági szerepvállalása”

II. Szegedi mediációs konferencia: „Mediáció gazdasági ügyekben”

Kerekasztal-beszélgetés a család- és foglalkoztatáspolitikai kihívások kérdéséről

Bernd Holznagel (Münster) előadása a közösségi média németországi szabályozásáról

Stefaan A. J. Walgrave (Antwerpen) előadása: „How accurate are politicians’ perceptions of what the citizens want?”

Kerekasztal-beszélgetés: „Merre tovább, Európa?”

Kéziratvita Csitei Béla „Az önvezető autók működésének jogi vonatkozásai, különös tekintettel egyes felelősségi kérdésekre” című tanulmányáról

Konferencia: „A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Fulbright kutatói ösztöndíjak

Max Weber Fellowship

General Residential Fellowship Programme (Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala)

Nemzetközi Parlamenti Ösztöndíj (Berlin, Bundestag)

Pályázat fiatal kutatói munkakör betöltésére az MTA TK Kisebbségkutató Intézetében

További hírek

Az ELTE ÁJK csapata nyerte a Telders nemzetközi jogi perbeszédversenyt

Doktori viták, védések
Kondorosi András: Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben
Témavezető: Gál István László
Név: Kondorosi András
Időpont: 2019-06-11 11:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs 48-as tér 1.)
Vincze Viola: The legality of the use of lethal autonomous weapon systems in the conduct of hostilities

Témavezető: Kajtár Gábor

Név: Vincze Viola
Időpont: 2019-06-14 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből (munkahelyi vita)

Témavezető: Antal Tamás és Balogh Elemér

Név: Ámán Ildikó
Időpont: 2019-06-25 11:30
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilági bűnözés elleni küzdelem jogi eszközei (munkahelyi vita)

Témavezető: Blutman László

Név: Sziebig Orsolya Johanna
Időpont: 2019-07-01 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Kruzslicz Péter: A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra
Témavezető: Trócsányi László
Név: Kruzslicz Péter
Időpont: 2019-06-21 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Call for papers
Pro Futuro folyóirat

A Pro Futuro (A jövő nemzedékek joga) című jog- és államtudományi folyóirat az MTA IX. Osztályának követelményei szerint „A” kategóriás periodika, amely elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat közöl az állam- és jogtudományok köréből. Az online és nyomtatott kiadásban egyaránt megjelenő folyóirat 2019. évi négy lapszámába folyamatosan várjuk a kéziratokat a profuturo@law.unideb.hu címen. A szerkesztési követelmények elérhetők a honlapon. A következő határidő: 2019. június 30.

Határidő: 2019-06-30
Konferenciafelhívás: „1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei” (Szeged, 2019. november 28–30.)
Határidő: 2019-06-30
Konferenciafelhívás: „Excluding Diversity: At the Intersections of Anti-Immigrant and Anti-Gender Mobilizations” (Leuven, 2020. március)
Határidő: 2019-09-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pro Futuro (2018/3.)

Megjelent a Pro Futuro folyóirat 2018/3. száma. A mintegy 200 oldalas kiadvány tartalmához – az eddigiekhez hasonlóan – honlapunkon keresztül szabad hozzáférést biztosítunk minden érdeklődő számára.  Az új lapszám tartalma: A kor színvonalán? Az új büntetőeljárási kódex válasza a jelen kihívásaira (Bencze Mátyás); A normák határozott megfogalmazásának problémája a büntetőjogban. A normavilágosság fogalma az Alkotmánybíróság döntéseiben és a bírói gyakorlatban (Ficsor Krisztina); Kvantumfizika és jog. Mire tanít a környezetvédelmi szabályozás kudarca? (Bányai Orsolya); Internetes munka a magyar jogban. Tiltás helyett szabályozás? (Gyulavári Tamás); Kilépés az Európai Unióból. Az EUSZ 50. cikke a Brexit tükrében (Kiss Lilla Nóra); Bővülő állatkert? Az Európai Unió Bíróságának ítéletei a szlovák civil szervezetek környezeti engedélyezési eljárásba való bevonásáról (Szegedi László); Az alkotmány alapvető struktúrájának bírói védelme. Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálatának gyakorlata Indiában (Zsugyó Virág); A német Büntető Törvénykönyv időbeli hatálya a joggyakorlatban (Stál József); A szimbolikus jogalkotás a büntetőjogban (Skoda Gabriella). Köszönjük szépen a közreműködését mindazon kollégáknak, akik a tanulmányok szerzőjeként, lektoraként, tanácsadóként a segítségünkre voltak.

Themis (2019. május)
Acta Humana (2019/1.)
Comitatus (2019. tavasz)
Európai Tükör (2019/1.)
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/1–2.)
Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/1)
Jogelméleti Szemle (2019/1)
Rendvédelem (2019/1.)
Ügyészek Lapja (2019/1)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt”
Időpont: 2019-06-07 08:40
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)
Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Munkajog rovatának első műhelyvitája
Időpont: 2019-06-12 13:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Nemzetközi konferencia: „The rule of law and judicial appointments in administrative justice”
Időpont: 2019-06-03 12:15
Helyszín: Andrássy Egyetem (Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Konferencia: „Az állam gazdasági szerepvállalása”
Időpont: 2019-06-05 10:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest, Fővám tér 8.) Corvinus Faculty Club
II. Szegedi mediációs konferencia: „Mediáció gazdasági ügyekben”
Időpont: 2019-06-21 09:30
Helyszín: MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Kerekasztal-beszélgetés a család- és foglalkoztatáspolitikai kihívások kérdéséről
Időpont: 2019-06-06 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Bernd Holznagel (Münster) előadása a közösségi média németországi szabályozásáról
Időpont: 2019-06-13 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Stefaan A. J. Walgrave (Antwerpen) előadása: „How accurate are politicians’ perceptions of what the citizens want?”
Időpont: 2019-06-06 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)
Kerekasztal-beszélgetés: „Merre tovább, Európa?”
Időpont: 2019-06-05 18:00
Helyszín: ELTE TáTK Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A) 0.100C
Kéziratvita Csitei Béla „Az önvezető autók működésének jogi vonatkozásai, különös tekintettel egyes felelősségi kérdésekre” című tanulmányáról
Időpont: 2019-06-13 14:00
Helyszín: NKE Oktatási Központ (Budapest, Üllői út 82.) 508. tárgyaló
Konferencia: „A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések”
Időpont: 2019-06-14 09:30
Helyszín: NKE Oktatási Központ (Budapest, Üllői út 82.) 510. tárgyaló
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Fulbright kutatói ösztöndíjak
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-10-10
Max Weber Fellowship
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-10-18
General Residential Fellowship Programme (Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala)
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2019-07-01
Nemzetközi Parlamenti Ösztöndíj (Berlin, Bundestag)
Státusz megnevezése: gyakornok
Jelentkezési határidő: 2019-07-31
Pályázat fiatal kutatói munkakör betöltésére az MTA TK Kisebbségkutató Intézetében
Státusz megnevezése: fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2019-06-21
További hírek
Az ELTE ÁJK csapata nyerte a Telders nemzetközi jogi perbeszédversenyt