Jogtudományi Hírlevél 2019/13 (2019. 07. 01.)

Kedves Kollégák!

A Jogtudományi Hírlevél nyári szünetet tart. A következő hírlevéllel előreláthatólag szeptember 6-án jelentkezünk.

Minden kedves olvasónknak kellemes pihenést, a nyarat munkával is töltő kollégáknak sok inspiráló gondolatot és kitartást kívánunkk az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai nevében is.

Lőrincz Viktor és Bodnár Kriszta

Tartalom
Doktori viták, védések

Daniel Haitas : The European Union’s External Relations with Russia and Ukraine

Call for papers

Hungarian Yearbook of International Law and European Law

Pro Futuro publikációs felhívás

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTIBlog (2019/12.)

JTIBlog (2019/13.)

Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2019/72.)

Közjogi Szemle (2019/2.)

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/3.)

Jogelméleti Szemle (2019/2.)

Személyi hírek

Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Váradi Ágnes, az MTA TK JTI tudományos munkatársa

Friss könyvek

A bűnügyi tudományok és az informatika (szerk.: Mezei Kitti)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Czina Veronika és Szép Viktor PhD-projektjeinek bemutatása

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Alkotmányjogi tábor jogász doktoranduszok számára (2019. szeptember 20–22.)

További hírek

European Union Studies mesterképzés a Salzburgi Egyetemen

Doktori viták, védések
Daniel Haitas : The European Union’s External Relations with Russia and Ukraine
Név: Daniel Haitas
Időpont: 2019-07-09 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem ÁJK (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14.
Call for papers
Hungarian Yearbook of International Law and European Law

The Editors of the Hungarian Yearbook of International Law and European Law are pleased to announce a call for papers for the forthcoming, 2020 (Vol. 8.) edition of the Yearbook. The “thematic part” section of the Yearbook focuses on certain questions and new tendencies of the law of foreign investments in European law and public international law, whilst the brand new “anniversaries” section deals with the legal importance and future impacts of peace treaties in international law, with special regard to the 100-year-old Trianon Peace Treaty. Articles, case notes, conference reports and book reviews concerning current developments of international law, European law or national (Hungarian) law with certain European and/or international relevance are also welcomed. Our submission deadline is 30 April 2020. The Hungarian Yearbook style guide (as well as our case note guide, conference report guide and book review sample).
For more information please feel free to contact the editors at hungarianyearbook@gmail.com Please be informed that our brand new homepage is under construction, and planned to be launched in October 2019.

Határidő: 2020-04-30
Pro Futuro publikációs felhívás

A Pro Futuro folyóirat elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat közöl az állam- és jogtudományok köréből. Az online és nyomtatott kiadásban egyaránt megjelenő folyóirat 2019. évi lapszámaiba folyamatosan várjuk a kéziratokat a profuturo@law.unideb.hu címen. Szerkesztési követelmények
Határidő: 2019. június 30.
A lap alapítása óta első ízben idén arra vállalkozik a szerkesztőség, hogy egy angol nyelvű számot állítson össze. Ehhez a kéziratokat 2019. november 15-ig várjuk. Kérjük, hogy aki e lehetőség iránt érdeklődik, augusztus végéig jelezze nekünk előre.

Határidő: 2019-06-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTIBlog (2019/12.)
Szentgáli-Tóth Boldizsár: Az „ismétlődő szülés” problémája. Aktuális család- és foglalkoztatáspolitikai felvetések (Beszámoló az MTA TK JTI-ben a család- és foglalkoztatáspolitikai kihívások kérdéseiről rendezett kerekasztal-beszélgetésről)
JTIBlog (2019/13.)
Kertész Gábor: Csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Jó ez Magyarországnak és a magyar állampolgároknak?
Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2019/72.)

[72] Az Európai Unió jogának viszonya a magyar joggal (Alkotmányjog rovat) – Chronowski Nóra

Közjogi Szemle (2019/2.)

Tartalom
HOFFMAN István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása
CSATLÓS Erzsébet: Az EU ideiglenes úti okmányának helye az EU konzuli védelmi politikájában
BÖGÖS Fruzsina: Aarhustól Escazúig: környezeti jogok tengeren innen és túl
BÁNYAI Orsolya: A települési zöldfelületi hálózat szabályozása Ferencváros példáján keresztül
NÉMETH Csaba: Az uniós külpolitika definíciós jogi alapkérdései. Definíciós és elhatárolási kísérletek
M. BALÁZS Ágnes: Korlátozott belátási képesség – még mindig természetes, hogy kizáró ok?
DOMBROVSZKY Borbála: Az általános iskolai szegregáció közigazgatási jogi kérdései. Az állami kötelezettség teljesítésének szervezeti, szabályozási eszközei Magyarországon
MOLNÁR Csaba: Új jogintézmény születik: Jogos elvárás a közigazgatási jogban
DEÁKI Dorottya: Van-e hangja a csendnek? – A Miller-ügy
VÁRADI Zsanett: Tévútra tévedt indokolás, mégis szólásszabadság-párti alkotmánybírósági határozat a Kétfarkú Kutya Párt és a járdafestés ügyében
FEKETE Balázs: Bodin szuverenitásfogalma. Olvasónapló
GULYÁS Éva: Recenzió Tanács-Mandák Fanni – Nuber István: Az olasz képviseleti demokrácia című könyvéről
RUTAI Zsuzsanna (ford.): Az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó nemzeti intézmények jogállásának és működésének alapelvei (Párizsi Elvek)

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/3.)
Jogelméleti Szemle (2019/2.)
Személyi hírek
Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült Váradi Ágnes, az MTA TK JTI tudományos munkatársa
Friss könyvek
A bűnügyi tudományok és az informatika (szerk.: Mezei Kitti)

Az MTA TK Jogtudományi Intézete és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában 2019 júniusában jelent meg A bűnügyi tudományok és az informatika című tanulmánykötet. A könyv teljes anyaga letölthető az MTA TK JTI honlapjáról.

Tartalomjegyzék
AMBRUS ISTVÁN: Az autonóm járművek és a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai
CSÁK ZSOLT: A drónok kapcsán felmerülő egyes büntető anyagi és eljárási jogi kérdések
DORNFELD LÁSZLÓ: Kiberterrorizmus – a jövő terrorizmusa?
FENYVESI CSABA: Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre
GYARAKI RÉKA: A kiberbűncselekmények megjelenése és helyzete napjainkban
HERKE CSONGOR: A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban
MEZEI KITTI: A szervezett bűnözés az interneten
NAGY ZOLTÁN ANDRÁS: A csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében
SIMON BÉLA: A kriptovaluták és a kapcsolódó rendészeti kihívások
SZATHMÁRY ZOLTÁN: Az internet mint a bűncselekmények elkövetésének helye

Szerző: Mezei Kitti (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Czina Veronika és Szép Viktor PhD-projektjeinek bemutatása
Időpont: 2019-07-18 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Alkotmányjogi tábor jogász doktoranduszok számára (2019. szeptember 20–22.)
Téma: „Jogászok mint a társadalmi folyamatok aktív alakítói”
Státusz megnevezése: doktorandusz
Jelentkezési határidő: 2019-07-10
További hírek
European Union Studies mesterképzés a Salzburgi Egyetemen